Přejít na hlavní obsah

Šéfem Ceitecu se stal americký odborník Dettenhofer

Středoevropský technologický institut má nového výkonného ředitele Američana Markuse Dettenhofera.

Nový výkonný ředitel Ceitecu Marcus Dettenhofer. Foto: Ceitec.

Středoevropský technologický institut – Ceitec
je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií. Jeho základem je 64 výzkumných skupin. Rozpočet projektu je 5,246 miliardy korun. Spolupracuje na něm Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Ústav fyziky materiálů AV ČR.

Marcus Dettenhofer uspěl v konkurenci řady zahraničních kandidátů v mezinárodním výběrovém řízení. Je zkušený manažer z oblasti vědy a výzkumu. Jeho prioritou je vytvořit z Ceitecu mezinárodně uznávané vědecké centrum, do kterého přiláká další špičkové vědecké kapacity.

„Dostáli jsme předsevzetí a začali obsazovat nejvyšší pozice velkých projektů odborníky ze zahraničí. To nám otevře cestu k mezinárodní konkurenceschopnosti,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Dettenhofer mikrobiologii a imunologii na University of California v Berkley a titul Ph.D. získal z molekulární mikrobiologie a imunologie na Johns Hopkins University. Postdoktorské studium z genetiky absolvoval na Harvard Medical School. Před nástupem do brněnského technologického institutu řídil výzkumné projekty ve firmě Crucell (Johnson & Johnson) zabývající se například objevy protilátek a očkovacích látek proti respiračnímu syncytiálnímu viru.

Pracoval jak v akademickém prostředí, tak v biotechnologickém průmyslu, a získal tak manažerské zkušenosti v oblasti řízení mezinárodních vědeckých projektů, transferu technologií a marketingu.

Jeho ambicí je prohloubit spolupráci s úspěšnými mezinárodními výzkumnými organizacemi a začlenit Ceitec do sítě celosvětově uznávaných vědeckých center. Projekt pod jeho vedením bude pokračovat v evaluacích vědeckých výkonů týmem nezávislých mezinárodních expertů.

„Chci otevřít Ceitec mezinárodním výzkumným projektům a zkvalitnit doktorské a postdoktorské vzdělání,“ uvedl Dettenhofer. Hodlá také zvýšit regionální spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem a podněcovat zájem národních i zahraničních investorů a podpořit tak prostředí pro vytváření inovačních projektů.

Rozhovor s Marcusem Dettenhoferem najdete v prosincovém čísle měsíčníku muni.cz.

Hlavní novinky