Přejít na hlavní obsah

Ředitelem ÚVT bude Luděk Matyska

Dosavadního zástupce ředitele ÚVT pro výzkum jmenuje do funkce rektor s platností od 1. ledna 2013.

Ředitelem Ústavu výpočetní techniky (ÚVT) se stane Luděk Matyska. Foto: Archiv Memics.

Ředitelem Ústavu výpočetní techniky (ÚVT), který je zodpovědný za rozvoj a správu informačních a komunikačních technologií na Masarykově univerzitě, se stane Luděk Matyska. Dosavadního zástupce ředitele ÚVT pro výzkum jmenuje do funkce rektor Mikuláš Bek s platností od 1. ledna 2013.

„Věřím, že svými dlouholetými zkušenostmi přispěje ke stabilizaci pracoviště a díky svému vědeckému renomé posílí jeho akademický charakter,“ uvedl rektor Bek.

Jmenováním Matysky pokračuje restrukturalizace pracoviště, zahájená ředitelem Miroslavem Bartoškem. Jejím cílem je posílit výzkumné aktivity ústavu a zkvalitnit IT služby, které ÚVT poskytuje napříč celou univerzitou.

„Kvalitní a špičková e-infrastruktura je jednou z klíčových komponent úspěšné výzkumné univerzity. Taková infrastruktura a její služby ale potřebují odpovídající výzkum a vývoj. Z toho vyplývá nutnost posílit Ústav výpočetní techniky v jeho roli vůdčího pracoviště v oblasti e-infrastruktur v rámci Česka i na mezinárodní úrovni,“ uvedl Matyska.

Ve funkci ředitele chce především posílit výzkumné zaměření ÚVT s cílem zkvalitnit zázemí, z něhož čerpá provozní část ústavu. Matyskovým cílem je také zvýšit flexibilitu ÚVT. „Podpoříme bezprostřední interakce s koncovými uživateli, zejména z řad akademických a odborných pracovníků, abychom na univerzitě dokázali plně využít potenciál e-infrastruktury zkvalitňovat výzkum i výuku a ne jen jejich administrativní zázemí,“ doplňuje nový ředitel.

Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., působí na Katedře počítačových systémů a komunikací Fakulty informatiky MU. V současnosti je zástupcem ředitele pro výzkum v ÚVT a ředitelem datového centra CERIT-SC. V letech 1998-2004 byl děkanem Fakulty informatiky MU. Zabývá se mimo jiné problematikou vysokorychlostních sítí a superpočítači.

Hlavní novinky