Přejít na hlavní obsah

Absolventka lékařské fakulty uspěla v soutěži technických oborů

Za disertaci zaměřenou na diagnostiku rakoviny získala Iva Zambo druhé místo v soutěži Cena Siemens.

Oceňená absolventka lékařské fakulty Iva Zambo (třetí zprava) a vedoucí její práce profesorka Markéta Hermanová (druhá zprava). Foto: Cena Siemens.

Na problematiku vysoce agresivních zhoubných nádorů kostní a svalové tkáně se ve svém postgraduálním studiu zaměřila lékařka Iva Zambo. Její disertační práci na téma Identifikace nádorových kmenových buněk ve vybraných nádorech dětského věku ocenili druhým místem odborníci v soutěži podporující české školství a vědu – Cena Siemens.

Rekordních 190 přihlášek do šesti kategorií posuzovaly poroty složené z rektorů a prorektorů pro vědu a výzkum českých technických a ekonomických vysokých škol a zástupců Akademie věd České republiky.

„Jsem neskromně hrdá na to, že jsem reprezentovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, která se tak jako jediná netechnická fakulta umístila v konkurenci čistě technicky orientovaných akademických pracovišť,“ uvedla Zambo.

Ve své práci se zabývala možnostmi spolehlivé identifikace nádorových kmenových buněk ve tkáni nádorů svalové hmoty (rabdomyosarkomu) a kostní tkáně (osteosarkomu). Předpokládá se, že tyto buňky jsou klíčovým faktorem růstu nádoru a také jeho odolnosti vůči konvenčním léčebným postupům. Zacílení terapie proti nádorovým kmenovým buňkám a jejich mikroprostředí by tak mohlo vést ke zvýšení efektivity léčby.

Na disertační práci lékařka spolupracovala s Klinikou dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a s Ústavem experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU. Na její výzkum navázal i grantový projekt Identifikace a charakterizace nádorových kmenových buněk u sarkomů dětského věku.

„Získané ocenění nevnímám jako svoji osobní zásluhu. Moje velké poděkování patří především školitelce, profesorce Markétě Hermanové,“ dodala Zambo. I ta získala v soutěži ocenění za vedení disertační práce.

Hlavní novinky