Přejít na hlavní obsah

Ekonomům bude sloužit nová knihovna

Rekonstrukce foyer a knihovny ekonomicko-správní fakulty se chýlí ke konci. Semestr začne fakulta v novém.

Foyer na ekonomicko-správní fakultě oživila hravá kombinace červené a černé. Přibylo nové osvětlení a mezipatra s prostorem na odpočinek i studium. Knihovna se modernizovala a rozšířila i přes bývalou prodejnu skript.

Stavebníci dokončili rekonstrukci foyer a knihovny ekonomicko-správní fakulty. Zkušební provoz knihovny začal 14. ledna, slavnostní otevření se chystá na 18. února, kdy začíná semestr.

Od roku 1998, kdy byla budova ekonomicko-správní fakulty v ulici Lipová postavena, narostl počet jejích studentů z 1600 na více než čtyři tisíce. „Adekvátně tomu se zvýšil i počet vyučujících, ovšem dřívější prostory pro samostatnou práci studentů i pro odpočinek se změnily v kanceláře pro zaměstnance nebo v další učebny,“ popisuje důvody, které si vynutily rekonstrukci, tajemník fakulty Jan Slezák.

Prostory fakulty, která po studentech v mnoha předmětech vyžaduje týmovou práci, jim tak přestaly poskytovat odpovídající zázemí. „Běžně jsem potkával na chodbách skupinky deseti studentů, jak se tísní kolem jednoho stolečku s notebookem,“ dodává tajemník.

Podobně to cítil i vedoucí Střediska vědeckých informací, respektive fakultní knihovny. „Dělali jsme průzkumy spokojenosti, z nichž vyplynulo, že čtenáři by si přáli klidnější a světlejší knihovnu s prostorem pro samostatnou práci,“ říká Jaroslav Nekuda.

Přepůlené foyer
Řešení nabídla více než čtyři metry vysoká hala vestibulu, kterou se projektanti rozhodli rozdělit galerií. Potrápily je však změny ve statice budovy. Fakulta stojící ve svahu Žlutého kopce během patnácti let své existence poklesla.

Zjistili to pracovníci fakulty při vystěhovávání knihovny, trhliny ve zdi totiž do té doby zakrýval nábytek. A protože plánované mezipatro v druhém podlaží mělo budovu ještě více zatížit, bylo třeba konstrukci vyztužit karbonovými lamelami. To rekonstrukci zbrzdilo o dva měsíce.

Stavební práce se tak odsunuly až do podzimního semestru a výuka musela být přemístěna do náhradních prostor nad menzou Vinařská. „Snažili jsme se stavební práce přesunout do večerních hodin, ale nebylo to možné vždy. Stavebníci proto dostali rozvrh, aby mohli stavební úpravy provádět v době, kdy měly učebny nad daným místem přestávku,“ popisuje ztížené podmínky přestavby Slezák.

Výsledkem rekonstrukce je foyer v nových barvách, se dvěma galeriemi se stoly pro notebooky i sedačkami pro relaxační přestávky mezi přednáškami. Ve vestibulu se také vylepšila akustika, o kterou se starají speciální zvuk lámající podhledy a tapety. Přirozený hluk v rušné hale vhodně tlumí.

Knihovna s boxy pro samostudium
Nová je také o celou třetinu větší knihovna, ve které jsou nově vytvořené klidové zóny, fyzicky i zvukově oddělené od provozní části knihovny. Studenti mohou také využít čítárny časopisů v dolním patře a počítačové učebny v nadstavbě knihovny.

„Velkou novinkou jsou skleněné boxy, které budou sloužit studentům především pro nerušenou týmovou práci. Box si může na určitou dobu zarezervovat kdokoliv, student i vyučující,“ popisuje Nekuda s tím, že nezarezervovaný box bude volně k dispozici komukoliv. Do oddělených místností se vejde osm až dvanáct lidí, využít mohou velkou LCD obrazovku i zařízení pro videokonferenci.

Nového make-upu se dočkala také knihovní šatna, drobnou inovací bude i bibliobox, kam mohou čtenáři vracet knížky mimo otvírací dobu. Přibylo také počítadlo průchodů nebo plošina pro vozíčkáře. Knihovníci ocení i nový depozitář méně používaných publikací přímo pod knihovnou, který jim usnadní obsluhu čtenářů.

Rekonstrukce včetně interiérového vybavení a audiovizuální techniky stála přes padesát milionů korun, z nichž 85 procent ekonomicko-správní fakulta získala díky projektu Infrastruktura pro doktorské studium financovaného z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Hlavní novinky