Přejít na hlavní obsah

Nejlepší studenti medicíny budou mít speciální výuku

Lékařská fakulta se zaměří na talentované studenty. Vytvořila pro ně speciální výukový modul.

Talentovaným studentům medicíny nabízí lékařská fakulta intenzivnější výuku.

Začít s vědeckou prací ihned po nástupu na vysokou školu umožní studentům medicíny speciální modul, který nově zavádí lékařská fakulta.

Po vzoru některých prestižních zahraničních univerzit chce fakulta soustředit přípravu talentovaných lidí na to, aby mohli pracovat jako špičkoví vědečtí pracovníci v oblasti biomedicíny či kliničtí lékaři, kteří budou schopni dalšího vzdělávání.

„Chceme umožnit našim nejlepším studentům připravovat se na své povolání v modulu, který kromě standardního obsahu pregraduálního nabídne možnost rozšířené vědecké přípravy a posléze postgraduálního vzdělávání v rozsahu klinických, teoretických oborů, základního výzkumu a bioinženýrství,“ uvedl proděkan pro klinické obory Jaroslav Štěrba.

Podle něj je pro orientaci v moderní medicíně zcela zásadní, aby studium zahrnovalo i vlastní praktickou zkušenost s vědeckou prací. Vedle povinných předmětů tak vybraní studenti absolvují například kurzy se zaměřením na získávání, zpracování a prezentování vědeckých informací, molekulární biologii či vybranou přístrojovou techniku.

Motivace už pro středoškoláky
„V pilotní fázi nabídne fakulta účast v projektu pouze studentům oboru Všeobecné lékařství, do budoucna zvažuje rozšíření i na další obory,“ doplnila spoluautorka programu a proděkanka pro denní studium Eva Táborská.

Do modulu budou zájemci zařazeni podle výsledků středoškolského studia, přijímacích zkoušek, vlastní aktivity a prokázaného zájmu například formou středoškolské odborné činnosti s biomedicínským zaměřením. Nezbytnou podmínkou je velmi dobrá znalost anglického jazyka.

Fakulta předpokládá, že ke speciálnímu studiu přijme deset až dvacet studentů. Modul je navíc oboustranně prostupný. Zůstává otevřený dalším výborným posluchačům a naopak z něj budou vyřazováni ti, kteří nebudou mít odpovídající výsledky. Na podporu vybraným lidem vytvoří fakulta i speciální stipendijní program.

Hlavní novinky