Přejít na hlavní obsah

Na počátku bylo slovo, nikoliv pluh!

AnotaceDebatovaniFakulta sociálních studií MU se stala od 17. do 19. března hostitelem šestého ročníku Clifford Chance Akademického mistrovství České a Slovenské republiky v debatování. Do Brna se tak sjelo čtyřiadvacet dvoučlenných týmů, aby se mezi sebou vzájemně utkaly v debatování na nejrůznější témata. Čtyři nejlepší se pak potkaly ve finále, které se uskutečnilo v neděli 19. března.

„Tématem letošní finálové debaty bude…,“ hlavní rozhodčí Jiří Paták z Debatního klubu Univerzity Karlovy s úsměvem pohlédne do publika a ještě chvíli protahuje okamžik napětí. Soutěžící týmy, které si již vylosovaly své pozice, nervózně postávají za katedrou. V aule je jen několik volných míst. Za chvíli se na plátně rozsvítí nápis prozrazující soutěžní téma: Tato vláda preferuje technické vzdělání. Někteří debatéři si znatelně oddychnou a hned vzápětí odcházejí, aby si připravili své argumenty.

Přibližně za patnáct minut k pultu v čele auly přistupuje první řečník prvního vládního týmu: „Absolventi humanitních oborů jsou přemnožení a těžko nacházejí uplatnění. Mnohdy se tak z nich stávají jen o něco inteligentnější asistenti a sekretářky,“ argumentuje. Zcela v duchu zadaného tématu pak navrhuje, aby byly zavedeny kvóty na počet studentů jednotlivých oborů a slibuje, že vláda bude finančně podporovat studenty technických oborů. Opozice kontruje tvrzením, že společnost nepotřebuje tolik „sofistikovaných řemeslníků“ a že není třeba zavádět kvóty, neboť počty studentů si upravuje samotný trh. Debatéři opozičních týmů shodně konstatují, že humanitní studenti jsou nositeli hodnot a ideálů nezbytných pro rozvoj a řízení celé společnosti. Důležitost humanitních věd pak podtrhuje v úvodu svého projevu druhá mluvčí první opozice: „Vážené dámy a pánové, na počátku bylo slovo, nikoliv pluh!“

Finálová debata na téma "Tato vláda preferuje technické vzdělání" proběhla ve fakultní aule. Foto: Ondřej Ženka.
Finálová debata na téma "Tato vláda preferuje technické vzdělání" proběhla ve fakultní aule. Foto: Ondřej Ženka.


Řečníci se u pultu střídají po sedmi minutách, jejich kolegové či soupeři sedící v řadě vedle pultu je při projevu podporují boucháním do stolu či naopak vyjadřují svůj nesouhlas hlasitým syčením. Co chvíli někdo z debatérů rozhořčeně vyskočí ze židle s žádostí o faktickou připomínku, málokdy však bývá vyslyšen. Smích u porotců i u diváků vyvolává zejména projev řečníka z druhé vlády, která navrhla, aby si maturanti, pokud se nevejdou po předepsané kvóty a přesto stále dychtí po humanitním vzdělání, celé studium hradili z vlastní kapsy. „Víte někdo, kde se uplatní takový filozof? Aby se mohl nerušeně věnovat svému koníčku, zůstane na fakultě, kde navíc pomáhá vyrábět další a další filozofy,“ uvedl debatér téměř zhnuseně.

Za hodinu nastupuje poslední řečnice, která celou rozpravu shrnuje. Poté z auly odchází pětičlenná porota, aby se poradila o výsledku. Skutečnost, že se dlouho nevrací, naznačuje, že rozhodování není jednoduché. Jako nejpřesvědčivější se jí nakonec jevil tým první opozice pojmenovaný Extempoir, který tvořila česko-slovenská dvojice Irena Zatloukalová (Fakulta sociálních studií MU) a Martin Poliačik (Filozofická fakulta Trnavské univerzity). Hned po skončení slavnostního ceremoniálu se mezi nimi rozpoutala ostrá debata, kdo z nich bude opatrovat pohár pro vítěze. Kdo vyhrál toto klání, už není známo.

Hlavní novinky