Přejít na hlavní obsah

Studentka MU získala prestižní Cenu za lékařství

ImageJiž od roku 1994 oceňuje francouzské velvyslanectví v Praze významné výzkumné práce mladých vědců v oboru farmacie, chemie a od roku 2000 rovněž v oblasti medicíny. V letošním roce získala první cenu za lékařství "Prix de Médecine 2005" studentka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Zita Trávníčková. Cenu jí v pátek 24. června předával profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii a nově i čestného doktorátu MU.

Kde byl prvotní impulz k zahájení výzkumu, na jehož základě vznikla oceněná práce?
Ve třetím ročníku medicíny jsem se přihlásila na Ústav klinické imunologie a alergologie FN u sv. Anny a LF MU v Brně, abych si vyzkoušela, co obnáší vědecká práce. Pod vedením svého školitele MUDr. Vojtěcha Thona, Ph.D. jsem se podílela na výzkumu výskytu protilátek proti IgA u pacientů s vrozeným defektem tvorby protilátek. Během práce na Ústavu jsem se naučila pohybovat v laboratoři, pracovat s infekčním materiálem, zvládla laboratorní metodu ELISA, pomocí níž jsem se podílela na vyšetřování pacientů s primárními imunodeficiencemi.

Běžný čtenář si však pod názvem výzkumu těžko něco představí. Můžete přiblížit, co bylo jeho účelem?
Pacienti se selektivním deficitem IgA, nejčastější vrozenou poruchu imunitního systému v ČR, nedokáží vytvářet pro organismus velmi důležité protilátky třídy IgA, někteří z nich však vytvářejí protilátky namířené právě proti chybějícím imunoglobulinům A (IgA), tzv. anti-IgA protilátky. Tento stav s sebou může nést vážné riziko rozvoje život ohrožující reakce, např. v případě nutnosti podání krevní transfúze. Právě proto se snažíme systematickým vyhledáváním tyto pacienty nalézt a komplikacím předejít.

Image
Studentka LF MU Zita Trávníčková
Co jsou imunoglobuliny A? Jaké jsou jejich funkce v lidském organismu?
Imunoglobuliny jsou bílkoviny, které jsou jako protilátky tvořeny speciálními buňkami imunitního systému - lymfocyty B. Protilátky reagují specificky s antigenem, tj. se strukturou, která je pro organismus nebezpečná a kterou je potřeba odstranit. Antigenem může být například mikroorganismus, molekula bílkoviny, červená krvinka, nebo může být navázán i na částice prachu. Protilátky s antigenem dokáží reagovat a neutralizovat jej. Imunoglobuliny A se převážně nachází na sliznicích a v krvi. Mají zde funkce neutralizační, regulační a protizánětlivé.

Co se tedy stane, dostane-li člověk se selektivním deficitem IgA transfúzi od zdravého jedince?
Je tu zvýšené riziko vzniku anafylaktické reakce. Jedná se o šokový stav organismu, který se může vyvinout velmi rychle během vteřin či minut. Postupně se při něm rozbíhá kaskáda reakcí, která vede k selhání základních životních funkcí, zástavě srdeční činnosti, dýchání a posléze ke smrti. Pokud se ovšem nezasáhne včas terapeuticky.

Jak mohou být výsledky výzkumu využity v praxi?
Znalost přítomnosti protilátek proti IgA by měla sloužit lékařům v široké klinické praxi k prevenci vzniku anafylaktické reakce. Pacienti s těmito protilátkami by měli dostávat nejvhodněji autotransfúzi, proprané červené krvinky a v případě potřeby substituční terapie izolované imunoglobuliny získané z krve dárců, avšak bez příměsi IgA.

Součástí Ceny byla i možnost vycestovat na dvouměsíční stáž do Francie. Kdy a kam přesně pojedete?
Vzhledem k tomu, že se stáž s pracovištěm ve Francii musí domluvit nejméně tři měsíce předem, což je nutné kvůli vyřízení stipendia, tak kvůli blížícím se státnicím je cesta pro mě nyní časově nemožná. Odcestuji tedy až po skončení školy, zřejmě v létě příštího roku. Nyní mě čeká výběr nějakého pracoviště, kde se zabývají podobnou problematikou, které se práce týkala.

Hlavní novinky