Přejít na hlavní obsah

Akademický senát schválil nový studijní a zkušební řád

Návrh nového Studijního a zkušebního řádu schválil 20. března Akademický senát MU. Dokument prošel dlouhým připomínkovým řízením, v němž bylo v poslední fázi přijato několik desítek pozměňovacích návrhů Studentské komory. Pro konečné znění hlasovalo třicet tři přítomných senátorů a jen tři se zdrželi. Proti nebyl nikdo.

V poměrně dramatické atmosféře se však odehrálo samotné schvalování dokumentu, protože studenti přišli na poslední chvíli ještě s několika připomínkami. „Mrzí mě, že další návrhy přicházejí ještě teď, když předtím k tomu bylo tolik příležitostí a většinu studentských pozměňovacích návrhů jsem akceptoval,“ komentoval situaci rektor Petr Fiala. Studentský senátor za FSS Vojtěch Straka však namítl, že by byla chyba vykládat si to jako ústupky studentům. „Valná část připomínek měla charakter oprav chybných odkazů, rozporů se zákonem, chybných, duplicitních nebo nepřesných formulací, které studenti upravili,“ řekl Straka.

Povinnost zveřejňovat rozvrh na ISu

Mezi podstatné návrhy, které se Studentské komoře podařilo prosadit, patří například pevný termín ukončení období pro zápis předmětů, pevný termín zveřejnění požadavků pro ukončení předmětu nebo povinnost zveřejnění rozvrhu na ISu, která byla prosazena až těsně před samotným hlasováním. Zejména na Lékařské fakultě totiž docházelo k situacím, kdy byly rozvrhy zveřejňovány jen na nástěnkách přímo na fakultě a studenti z jiných fakult nevěděli jak zjistit, kdy a kde předmět probíhá. „Podobné věci se dají řešit v rámci zaměstnaneckého poměru,“ oponovala návrhu prorektorka pro vědu a výzkum Jana Musilová. „Pokud začneme dávat do řádu takové samozřejmosti, může podobně samozřejmá věc chybějící v řádu později způsobit komplikace,“ dodala prorektorka. Rektor Petr Fiala však proti návrhu samotnému výhrady neměl, a změna tedy prošla ve znění, které ukládá zveřejnění rozvrhu na ISu nejpozději před zahájením výuky.

Druhé opravné termíny

Nejchoulostivější se opět ukázalo téma snížení počtu druhých opravných termínů. Touto ožehavou otázkou se AS zabýval i v minulém volebním období a první návrh nepočítal s druhými opravnými termíny vůbec. Jejich zachování, ovšem ve sníženém počtu, prosadila minulá Studentská komora. Současní studentští senátoři se ještě pokoušeli o jejich navýšení, ale neuspěli. Druhých opravných termínů tak bude od 1. září 2006, kdy řád nabývá účinnosti, možné využít jen tolik, kolik činí standardní doba studia vyjádřená v letech. „Netušíte, jaký máte s opravnými termíny luxus,“ řekl učitelský senátor za FF Jeffrey Alan Vanderziel studentům. „Já jsem zcela proti tomu, aby studenti měli zároveň opravné termíny a mohli i opakovat předmět,“ dodal Vanderziel. Rektor Fiala dále poznamenal, že i na řadě zahraničních prestižních škol nic takového jako druhé opravné termíny neexistuje.

Hlavní novinky