Přejít na hlavní obsah

Kurz urgentní medicíny učí mediky pracovat ve stresu

Studenti lékařské fakulty trávili víkend praktickým nácvikem práce lékaře v krizových situacích.

První pomoc, rychlé určení diagnózy nebo vyproštění pacienta z nabouraného auta. Víkend nabitý záchranářskými zkušenostmi prožili studenti lékařské fakulty, kteří se zúčastnili třetího ročníku Kurzu urgentní medicíny v kampusu Masarykovy univerzity.

Hned v sobotu, která byla zasvěcena teoretickým přednáškám na různá témata urgentní medicíny, museli překvapení účastníci čelit neočekávané simulované situaci. Jednoho z organizátorů zasáhl elektrický proud. Samozřejmě jen jako. Studenti se ale o zraněného starali až do příjezdu záchranné služby, jejíž zákrok poté pozorovali.

Nedělní program pak tvořila praktická výuka na několika stanovištích. „Dědo, dědečku, je ti špatně? Zvracel jsi?“ vyptává se žena vystrašeným hlasem figuranta s nalepenými bílými fousy, sedícího bezvládně na židli. Podle scénáře se právě vrátila z dovolené. O starce se měla postarat mladší sestra, která povinnost zanedbala. „Nic jsem špatně neudělala, všechny léky jsem mu dávala každý den, jak jsi mi řekla,“ brání se vztekle obviněná nepořádnice. Přísedící studenti musí při hlasité hádce obou žen vyhodnotit, co se dědovi stalo.

Díky podobným praktickým scénkám si mohou vyzkoušet, jak reagují ve stresových situacích, což se jim ve škole jen tak nepodaří. „Účastníkům dělá největší problém určit, co je priorita; co se musí udělat nejdřív. Ve stresu se jim vše hned nevybaví. Na konci kurzu však postupují s mnohem větší jistotou,“ popisuje garant praktické části kurzu Lukáš Dadák.

Hysterická řidička
Zatímco studenti v kampusu určují diagnózu dědečka, u jednoho z venkovních stanovišť nastává úplně jiná, o nic míň dramatická situace. „Jedu na zkoušku, vyhodí mě ze školy! Proč mi lezete do auta,“ křičí hystericky řidička právě nabouraného vozu. Tříčlenná skupinka studentů se snaží slečnu uklidnit.

Nikdo si nevšímá dívky, která se mlčky prochází kolem auta. Oba přední airbagy ve voze jsou vystřelené, dveře spolujezdce otevřené. Po třetím upozornění vedoucího stanoviště si skupinka uvědomí, že něco neklape a vrhá se ke zraněné spolujezdkyni, která zatím upadla do bezvědomí. V reálné situaci by však mohlo být pozdě.

„Známe poučku, že kdo nejvíce křičí, obvykle rychlou pomoc nepotřebuje. Vůbec nás ale v tu chvíli nenapadlo hledat někoho dalšího. Je opravdu nutné vyzkoušet si to na vlastní kůži,“ vysvětluje rozrušeným hlasem studentka Eva Přivřelová.

Medici se v průběhu celého kurzu dostávají do běžných situací, které však nezkušení záchranáři nedokážou správně vyhodnotit. „Pozor si musí dávat například i na to, když má auto nevystřelený airbag. Ten by mohl záchranáře vážně zranit,“ uvádí vedoucí stanoviště lékařka Barbora Zuchová.

Urgentní medicína do běžné výuky
Kurz urgentní medicíny je ojedinělým projektem, který se každoročně těší velkému zájmu studentů vyšších ročníků medicíny. Na tvorbě spolupracuje server Akutně.cz se třemi anesteziologicko-resuscitačními klinikami. Do příprav se letos zapojila také Záchranná zdravotnická služba Jihomoravského kraje a Záchranná zdravotnická služby kraje Vysočina.

Garant teoretické části Martin Doleček a hlavní pořadatel Petr Štourač se shodují na tom, že studenti potřebují rozšířit znalosti v oboru. Výuka urgentní medicíny zatím není dostatečně ucelená. „Kurz se jako první zabývá dlouho opomíjeným segmentem urgentní medicíny. Snažíme se předmět zařadit i do běžné výuky, i když jsme zatím na začátku. Studentům chybí hlavně praktické zkušenosti,“ uzavírá pořadatel.

Hlavní novinky