Přejít na hlavní obsah

Češi neumí rozpoznat nadané děti

Systém dokáže odhalit jen zlomek z nich. Situaci chtějí změnit odborníci z Masarykovy univerzity. 

Pomoct mimořádně nadaným dětem co nejlépe rozvíjet jejich schopnosti chtějí odborníci z Fakulty sociálních studiíPedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Nadaným dětem se v Česku dosud potřebná pozornost nevěnuje. Experti proto přišli s projektem, jehož aktivity se zaměřují na rozumově nadané žáky prvního stupně základních škol v Jihomoravském kraji a také na jejich pedagogy.

Vychází přitom z jasných čísel. Podle výzkumů existují v populaci dvě až tři procenta dětí s mimořádným nadáním, v českých školách by jich tak mělo v současnosti být mezi 15 až 23 tisíci. V školním roce 2010/11 jich však bylo v tuzemsku identifikováno jen 1088 a v Jihomoravském kraji pak 205.

„Příležitost k adekvátnímu rozvoji talentu tedy dostává jen velmi malá část. Rádi bychom tento nepříznivý stav změnili,“ uvedla vedoucí projektu Šárka Portešová z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, který funguje na fakultě sociálních studií.

Z jejích slov plyne, že se neví zdaleka o všech talentovaných žácích. Odborníci proto doufají, že díky jejich aktivitám, které cílí na žáky i na jejich učitele, se povede odhalit další.

Pro nadané školáky vzniknou dva vzdělávací programy, které jim pomůžou s rozvojem jejich nadprůměrných schopností. „Chystáme programy, které budou probíhat přímo na zapojených základních školách, i speciální aktivity, v nichž budou s dětmi pracovat studenti pedagogické fakulty,“ sdělila Růžena Blažková z katedry matematiky na zmíněné fakultě.

Ona a její kolegové proto spolupracují s brněnskou základní školou Křídlovická a plánují zapojit další školy v regionu. Jiná aktivita se bude věnovat rozvoji sociálních dovedností nadaných žáků.

Další část projektu myslí na učitele. „Chceme jim poskytnout více informací, aby se jim talentované děti dařilo lépe rozpoznávat a měli větší přehled o jejich specifikách a rizicích spojených s nevhodnými způsoby jejich vzdělávání,“ konstatovala Portešová. Podle jejích zkušeností totiž mají učitelé tendence zaměňovat opravdu nadané žáky s těmi bystrými a snaživými, kteří dobře plní zadané úkoly.

Právě z toho důvodu vzniknou dva nové on-line kurzy, které učitelům pomohou s didaktickou i psychologickou částí jejich práce. Od července začne také plně fungovat speciální portál, kde budou pedagogové moct hledat relevantní a ověřené informace.

Hlavní novinky