Přejít na hlavní obsah

Počet přihlášek na Masarykovu univerzitu opět vzrostl

Masarykova univerzita potvrdila i v letošním roce pozici vysoké školy, která se těší velkému zájmu uchazečů. Ke konci března evidoval studijní odbor rektorátu MU 54 393 přihlášek do bakalářských a magisterských programů pro akademický rok 2006/2007.

Ačkoliv počet osob, které se na univerzitu hlásí, klesl ze 37 384 na 36 316, celkový počet přihlášek oproti loňskému roku, kdy jich na MU došlo 54 228, se nepatrně zvýšil. Pokles počtu uchazečů je však především zapříčiněn tím, že v současnosti se o studium na vysoké škole uchází populačně slabší ročníky. Nejvíce se uchazeči hlásí na Filozofickou fakultu (9 408 přihlášek), poté na Právnickou fakultu (8 749 přihlášek) a na Fakultu sociálních studií (8 210 přihlášek). Nejméně potom na nejmladší fakultu Masarykovy univerzity Fakultu sportovních studií (1 909) a na Fakultu informatiky (2 087). Oproti loňskému roku se také snížil počet přihlášek podaných slovenskými uchazeči. Letos se ke studiu na MU hlásí 3 668 Slováků, kteří celkem podali 4 470 přihlášek. V loňském roce přitom bylo slovenských uchazečů o 384 víc.

graf1_upravene.jpg

Výrazná změna také nastala v poměru přihlášek podaných elektronickou a tištěnou formou. V roce 2004 byl tento poměr zhruba vyrovnaný (48:52) a v loňském roce bylo elektronických přihlášek 69 procent, letos již elektronickou formu zvolila drtivá většina uchazečů o studium. Pouhá tři procenta přihlášek (1 808 přihlášek) přišla na Masarykovu univerzitu v tištěné formě, na Fakultu informatiky jich dokonce došlo jen 17. Zatímco na některé vysoké školy, například na Univerzitu Karlovu, se uchazeči mohou hlásit pouze tištěnými přihláškami a na jiných vysokých školách se elektronická forma přihlášek teprve testuje, Masarykova univerzita pro příští rok zvažuje definitivní přechod jen na e-přihlášky. Dovoluje jí to i novela vysokoškolského zákona platná od 1. ledna, která zrušila povinnost tištěných přihlášek.

graf2_upravene.jpg

Hlavní novinky