Přejít na hlavní obsah

Lékařská fakulta otevřela studijní modul pro talentované

Budou se připravovat na dráhu vědců v oblasti biomedicíny nebo špičkových lékařů nové generace.

Nejlepší studenti prvního ročníku Lékařské fakulty MU začali studovat ve speciálním studijním modulu. Fakulta se po vzoru prestižních zahraničních univerzit soustředí na přípravu talentovaných studentů, ze kterých by se mohli stát špičkoví vědečtí pracovníci v oblasti biomedicíny či kliničtí lékaři nové generace, kteří budou schopní dále se vzdělávat.

„Začala pilotní fáze projektu, který považujeme za nezbytný pro zkvalitnění výuky na lékařské fakultě. Ze 150 zájemců o náročnější formu studia bylo vybráno 19 studentů, kteří mají velmi dobrou znalost angličtiny, měli nejlepší výsledky ve studiu na střední škole a eminentní zájem o studium, prokazatelný formou uplatnění ve Středoškolské odborné činnosti, v zahraničí a podobně,“ uvedla proděkanka pro výuku v preklinických oborech Lékařské fakulty MU Eva Táborská.

„Oceňuji iniciativu všech zúčastněných, pedagogů i studentů. Naším cílem je vytvořit atraktivní obsah a ne rigidní nástavbu nad již tak obtížné studium. Doufám, že pro ostatní kolegy budou vybraní studenti příkladem v přístupu ke studiu i ve studijních výsledcích. Jsou součástí unikátního programu, který nemá v České republice obdobu,“ zdůraznil při zahájení studijního modulu děkan fakulty Jiří Mayer.

Už před začátkem semestru během přípravného týdne získali studenti počáteční vhled do studia medicíny. Absolvovali přednášky a workshopy na ústavech histologie a embryologie, fyziologie, biologie, patologické fyziologie a dalších. Navštívili laboratoře, Masarykův onkologický ústav a obě fakultní nemocnice. Zúčastnili se také přednáškového cyklu odborníků.

Studenti nebudou mít žádné úlevy v rámci standardního studia Všeobecného lékařství. K jejich studijním výsledkům se bude přihlížet jako k jednomu z kritérií průběžného hodnocení. Po ukončení pregraduálního studia dostanou studenti nabídku pokračovat ve vědecké práci v doktorském studiu společně s přípravou na specializační zkoušku (atestaci) ve vybraném klinickém oboru.

Hlavní novinky