Přejít na hlavní obsah

Michael Seng převzal Zlatou medaili Masarykovy univerzity

AnotaceZlatáMedaileNa doporučení Vědecké rady Právnické fakulty MU byl 17. března Zlatou medailí MU vyznamenán americký profesor Michael P. Seng. Druhé nejvyšší vyznamenání univerzity obdržel z rukou rektora Petra Fialy u příležitosti svého přednáškového pobytu na MU.

Profesor Michael P. Seng patří k významným představitelům ústavního práva a právní komparatistiky v USA. Je iniciátorem spolupráce mezi Právnickou fakultou MU a John Marshall Law School v Chicagu, kde vyučuje kromě zmíněných disciplín také federální soudní systém. Jako hostující profesor absolvoval již několik přednáškových pobytů na Právnické fakultě MU, publikuje dokonce v českých odborných časopisech a spolupracuje s Nejvyšším soudem ČR a Českou advokátní komorou.

Seng se podílel na realizaci kurzu českého práva pro americké akademiky i právníky. Jeho přičiněním mohou každý rok jeden až dva studenti PrF získat stipendium pro semestrální pobyt na John Marshall Law School. V letošním roce pomáhal realizovat unikátní seminář k problematice lidských práv, který proběhl mezi Brnem a Chicagem formou telemostu.

Profesor Michael P. Seng se významně zasloužil o rozvoj spolupráce mezi Právnickou fakultou MU a John Marshall Law School v Chicagu. Foto: Ondřej Ženka.
Profesor Michael P. Seng se významně zasloužil o rozvoj spolupráce mezi Právnickou fakultou MU a John Marshall Law School v Chicagu. Foto: Ondřej Ženka.


„Profesor Seng dlouhodobě přispívá k rozvoji MU a její Právnické fakulty zejména podílením se na zvyšování potenciálu jejich absolventů, prezentací a šířením dobrého jména univerzity v zahraničí a upevňováním vzájemných vztahů učitelů i studentů PrF MU a John Marshall Law School,“ uvedl v návrhu na udělení Zlaté medaile MU děkan Právnické fakulty doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Hlavní novinky