Přejít na hlavní obsah

První doktorandská konference historiků umění na FF

anotace_IMG_0786.jpgVe dnech 21.- 23. dubna 2006 se na Semináři dějin umění FF MU konala konference studentů doktorských programů dějin umění z celé České republiky. Takové setkání mladých historiků umění ze všech uměleckohistorických kateder v českých zemích (Praha, Brno, Olomouc) se konalo vůbec poprvé a jeho hlavním cílem bylo osobní poznání začínajících badatelů. Název setkání „Aktuální proměny českých dějin umění – Re/vize a reklama/ce tradičního“ vyšel z potřeby jeho pořadatelek z brněnského semináře rozproudit diskuzi o metodologických problémech současných dějin umění v českém prostředí.


I přesto, že příbuzné humanitní obory jako například historie intenzivně přemýšlejí o proměnách témat a metod zkoumání v závislosti na globálních společenských změnách, české dějiny umění zůstávají stále velmi pozadu. Je však jistě velkou zásluhou brněnského metodologa dějin umění prof. Jiřího Kroupy, že si právě zdejší doktorandi vybrali za hlavní téma aktuální problémy uměleckohistorické metodologie, jíž je na ostatních katedrách věnována jen okrajová nebo žádná pozornost.


Přednášející věnovali ve svých příspěvcích pozornost především metodám a přístupům, užívaným ve svých dizertačních pracích. Jejich kolegové z ostatních kateder si tak mohli udělat velmi dobrou představu o tom, jakým tématům bude nejspíše věnována zvýšená pozornost v celostátní odborné diskuzi v následujících několika letech. Diskuze po jednotlivých příspěvcích i na večerních neformálních setkáních ukázaly potřebu řešit dosud velmi nedostatečnou komunikaci uvnitř oboru mezi jeho mladými zástupci. Zároveň byla vyjádřena silná potřeba prezentace odborných názorů a postojů historiků umění k naléhavým problémům současné kulturní scény u nás (památková péče, Národní galerie atp.) v celostátních médiích.

Setkání mladých historiků umění ze všech uměleckohistorických kateder  v českých zemích (Praha, Brno, Olomouc) se konalo vůbec poprvé.
Setkání mladých historiků umění ze všech uměleckohistorických kateder v českých zemích (Praha, Brno, Olomouc) se konalo vůbec poprvé.


Celé setkání proběhlo ve velmi inspirativním a přátelském duchu a vzešla z něho řada námětů ke společným výzkumným projektům. Předběžně bylo dohodnuto, že doktorandské konference by mohly být pořádány každoročně vždy na jiné katedře. Na brněnskou konferenci bude ještě letos v červenci navazovat víkendové pracovní setkání na Vysočině a všechny přednesené příspěvky budou navíc publikovány v připravovaném sborníku.


Mgr. Hynek Látal,
doktorand Semináře dějin umění FF MU

Hlavní novinky