Přejít na hlavní obsah

Dny práva přinesly i ostré diskuse o občanském zákoníku

Na sedmém ročníku konference Dny práva na právnické fakultě vystoupilo na 200 řečníků.

Doktorand právnické fakulty Jakub Harašta mluvil o velmi specifickém tématu kybernetické bezpečnosti a o zboží dvojího užití.

Sedmý ročník konference Dny práva, která se konala v polovině listopadu na právnické fakultě, byl letos netradičně spojen s předáváním Cen děkana, kde vynikli například Martin Škop nebo Radim Polčák, a s oceněním výherců studentské soutěže Ius et Societas. Celodenní program pak absolvovali účastníci v jedenácti sekcích, které spadaly do různých odvětví z veřejného i soukromého práva.

Probíraná témata se pokaždé snaží reagovat na aktuální společenská i právní témata, proto letos v programu zazněly okruhy jako nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí, postavení poškozeného a oběti v trestním řízení (v kontextu s přijetím nového zákona o obětech trestných činů), aktuální otázky právní metodologie či téma voleb, zejména se diskutovalo o těch prezidentských.

„Překvapilo mě, že v naší sekci reforma soukromého práva se objevilo několik příspěvků k zahraniční právní úpravě, například maďarské, slovenské, polské či dokonce ruské,“ popisuje dojmy z programu student Filip Nečas a dodává, že zajímavé bylo také sledovat odlišné názory na přijetí nového občanského zákoníku. U řečnického pultu se totiž vystřídali jak jeho tvůrce Karel Eliáš, tak i vedoucí brněnské katedry občanského práva Josef Fiala, který je velkým kritikem nové úpravy.

Na Dnech práva vystoupilo téměř dvě sta řečníků, kteří zároveň tvořili část posluchačů a vzájemných oponentů v následných diskuzích. „Rozdělili jsme letos kompetence mezi pořadatele jednotlivých sekcí tak, aby byla organizace akce o něco pružnější,“ přiblížil zákulisí hlavní organizátor konference, proděkan právnické fakulty Jiří Valdhans.

Příspěvky vystupujících se týkaly historických, teoretických i praktických poznatků. Například doktorand právnické fakulty Jakub Harašta mluvil o velmi specifickém tématu kybernetické bezpečnosti a o zboží dvojího užití, na které se v Česku zatím nikdo nespecializuje. Do trochu jiných odvětví zavedli posluchače i neprávníci, třeba odborná asistentka z ekonomicko-správní fakulty Alena Kerlinová, která s vyučující obchodního práva Jarmilou Pokornou vysvětlovala přínosy a rizika snížení základního kapitálu u společností s r. o. na 1 Kč.

Všechny přednášky se objeví ve sborníku, který bude zdarma přístupný online na webu fakulty. Už nyní jsou zde k dispozici sborníky z let minulých i z dalších konferencí pořádaných právnickou fakultou. „Sekce s úzce zaměřenými tématy jako mezinárodní právo soukromé a právo životního prostředí navíc chystají vydání vlastní monografie,“ doplňuje proděkan Valdhans.

Hlavní novinky