Přejít na hlavní obsah

Česko-německých vztahy není třeba zatěžovat minulostí

AnotaceCeskoNemeckeVztahyV zaplněné velké zasedací místnosti rektorátu Masarykovy univerzity proběhla 30. března 2006 mezinárodní konference Česko-německé vztahy v rozšířené Evropské unii. Pořádal ji Mezinárodní politologický ústav MU ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera a katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Konference si dala za cíl nevracet se k otázkám minulosti, ale spíše zkoumat a diskutovat potenciál rozvoje vzájemných vztahů, který otevřelo členství České republiky v Evropské unii.

Tomu odpovídalo uspořádání a složení jednotlivých panelů. V dopoledním bloku byla pozornost věnována zejména diplomatickým a bezpečnostním aspektům česko-německého soužití v Evropské unii, které zhodnotil odborník na německou zahraniční a bezpečnostní problematiku Zdeněk Kříž z FSS MU. Vedle klasických „velkých“ témat mezinárodní diplomacie byla ovšem pozornost věnována i paradiplomatickým aktivitám, konkrétně působení Nadace Konrada Adenauera v Čechách a Českých center v Německu, které představila ředitelka Českého centra v Berlíně Blanka Mouralová.

Konference se zabývala hlavně možnostmi rozvoje česko-německých vztahů v podmínkách rozšířené EU. Na fotografii (zleva) ředitelka Českého centra v Berlíně Blanka Mouralová, vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS Petr Suchý, ředitel českého zastoupení Nadace Konrada Adenauera Stefan Gehrold, prorektorka pro vědu a výzkum Jana Musilová a ředitel Mezinárodního politologického ústavu Břetislav Dančák. Foto: Jaroslav Petřík.
Konference se zabývala hlavně možnostmi rozvoje česko-německých vztahů v podmínkách rozšířené EU. Na fotografii (zleva) ředitelka Českého centra v Berlíně Blanka Mouralová, vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS Petr Suchý, ředitel českého zastoupení Nadace Konrada Adenauera Stefan Gehrold, prorektorka pro vědu a výzkum Jana Musilová a ředitel Mezinárodního politologického ústavu Břetislav Dančák. Foto: Jaroslav Petřík.


Klíčový význam ovšem mají vzájemné vztahy ekonomické. Německo je dlouhodobě nejvýznamnějším partnerem českého zahraničního obchodu. Dieter Mankowski z Česko-německé průmyslové a obchodní komory seznámil posluchače s pohledem německých podnikatelů a ekonomů na roli českého hospodářství pro ekonomiku Německa. Richard Hlavatý z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR provedl analýzu česko-německého zahraničního obchodu s ohledem na vstup ČR do Evropské unie. Silvie Otiepková z agentury CzechInvest zmapovala přehledným způsobem významné německé investice v ČR. Tento makroekonomický pohled byl v posledním příspěvku doplněn velmi konkrétní ukázkou působení firmy Hettich ve Žďáru nad Sázavou, s jejímiž zkušenostmi seznámil posluchače Horst Blom.

Významu, který Mezinárodní politologický ústav MU přikládá výzkumu česko-německých vztahů, odpovídala rovněž účast prorektorky MU Jany Musilové a ředitele českého zastoupení Nadace Konrada Adenauera Stefana Gehrolda.

Hlavní novinky