Přejít na hlavní obsah

Díky studiu pracuje na ministerstvu zahraničí

Jana Vitáková vystudovala česko-francouzský magisterský program.

Absolventka Jana Vitáková.

Jaké to je studovat intenzivně na dvou různých školách, z nichž jedna je v zahraničí, ví velmi dobře absolventka ekonomicko-správní fakulty Jana Vitáková.

Na Masarykově univerzitě chodila nejdřív na bakalářský obor s názvem Evropská hospodářská, správní a kulturní studia a zároveň také na práva. Když se se studiem toho druhého chýlila ke konci, vyrazila na Erasmus do Francie. Tamější prostředí ji nadchlo natolik, až si řekla, že by s ním chtěla být v kontaktu ještě víc.

Na doporučení kamarádky a také s vidinou získání dvou diplomů se proto přihlásila na česko-francouzský magisterský obor Veřejná správa. Dnes s českým inženýrským titulem a francouzským diplomem Master pracuje na tuzemském ministerstvu zahraničních věcí.

České a francouzské vjemy se v takovém studiu míchají neustále. Jeho studenti tráví tři měsíce na stáži v Rennes, kde sídlí univerzita, s níž fakulta spolupracuje. Posluchači tam musí povinně absolvovat stáž, k tomu chodí do školy a další praxe je čeká také v Česku.

Jana Vitáková měla stáž ve Francii jako absolventka práv pestřejší, místo jedné prošla rovnou dvěma institucemi – měsíc a půl strávila u správního soudu v Rennes a stejné období pak ještě v advokátní kanceláři.

Když obě srovnává, hodnotí je odlišně. „U soudu to bylo po profesní stránce i studijně skvělé, v advokátní kanceláři horší, protože jsme si lidsky moc nerozuměli s mentorem a roli hrálo také to, že v kanceláři neměli na studenty příliš mnoho času,“ vzpomíná. Rozdílná zkušenost nakonec ovlivnila její profesní zaměření. „Ujasnila jsem si, že bych ráda zůstala ve státní správě,“ doplňuje Vitáková.

Už u francouzského soudu, který měl na starost mnoho různých agend, se zaměřila na problematiku vyhošťování a vůbec zajišťování cizinců před vyhoštěním. Chodila na ústní jednání a pohovory se soudci a tématu se pak věnovala i ve své diplomové práci.

Českou část praxe prožila Vitáková na ministerstvu zahraničních věcí. A měla štěstí. Když se na odboru komunitárního práva v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie hledal nový zaměstnanec, dostala nabídku, ať se do konkurzu přihlásí.

Přijímací řízení nebylo jednoduché, několik kol trvalo tři měsíce, ale na jejich konci dostala smlouvu k podpisu právě Vitáková. Její kancelář zastává pozici českého advokáta před unijním soudem. „Jsem za tu pozici moc ráda. Nebýt ale dobrých znalostí francouzštiny, které jsem získala na stáži, nedostala bych ji,“ podotýká.

Hlavní novinky