Přejít na hlavní obsah

Cenu města Brna převzaly tři osobnosti z MU

Ivan Čapov, Jana Nechutová a Milan Suchomel obdrželi ocenění spolu s devíti dalšími významnými osobnostmi.

Zleva: chirurg Ivan Čapov, odbornice na středověkou latinu Jana Nechutová a literární kritik Milan Suchomel.

Tři profesoři Masarykovy univerzity obdrželi včera ve Sněmovním sále Nové radnice ceny města Brna. Vyznamenání převzal chirurg Ivan Čapov z lékařské fakulty, odbornice na středověkou latinu Jana Nechutová a literární kritik a historik Milan Suchomel, oba z filozofické fakulty. Mezi dalšími oceněnými byl například astronom Jiří Grygar nebo in memoriam někdejší ombudsman Otakar Motejl.

Ocenění v oblasti lékařských věd a farmacie: Ivan Čapov
Chirurg Ivan Čapov se narodil 30. června 1955 ve Vsetíně. O kariéře lékaře snil od dětství, odešel tedy do Brna studovat medicínu a jihomoravské metropoli i svému povolání zůstal věrný dodnes. Promoval v roce 1980 a poté nastoupil na I. chirurgickou kliniku ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Kromě toho, že více než 20 let vyučuje, je obdivovaným operatérem a od roku 2005 přednostou zmíněné kliniky. Čapov soustředil činnost kliniky na perspektivní směry, mimo jiné na miniinvazivní a robotickou chirurgii. Je členem mnoha vrcholných institucí, společností a vědeckých rad, proděkanem lékařské fakulty a uznávaným soudním znalcem.

Ivan Čapov přebírá ocenění od primátora Romana Ondreky.

Ocenění v oblasti společenských věd: Jana Nechutová
Jana Nechutová se narodila 28. listopadu 1936 v Olomouci. Na filozofické fakultě vystudovala obory latina a řečtina a od roku 1961 až do současnosti je s fakultou spjata i pracovně, v letech 1995–1998 stála v jejím čele jako děkanka. Profesorka Nechutová patří k předním evropským odborníkům v oblasti latinské medievistiky, které se věnuje nejen jako badatelka, ale také jako pedagožka. Je rovněž činná na poli překladatelském a zpřístupňuje čtenářům zajímavá díla latinské literatury. Působí také jako editorka středověkých spisů a předsedkyně komise pro vydávání spisů M. J. Husa AV ČR.

Ocenění v oblastí literární činnost a publicistika: Milan Suchomel
Milan Suchomel se narodil 13. července 1928 v Brně. Po maturitě vystudoval češtinu a filozofii na filozofické fakultě a od roku 1953 do dnešní doby zde působí jako pedagog – po letech vedení ústavu české literatury v současné době jako emeritní profesor. Patří k předním českým literárním kritikům a historikům se značným přesahem do literární teorie. Celé jeho dílo je prolnuto nejen brněnskou tematikou, ale je přímo spjato s brněnským odborným i denním tiskem. Soustavně přispíval recenzemi a kritickými články zejména do Hosta do domu, Literárních novin, Plamene, Orientace aj. Podílel se autorsky na řadě literárněvědných knih.

Milan Suchomel přebírá ocenění od primátora Romana Ondreky.

Hlavní novinky