Přejít na hlavní obsah

Poplatky za studium budou stejné jako před snížením

Akademický senát univerzity odsouhlasil potřebnou změnu statutu školy.

Poplatky za prodlužování studia se s nástupem akademického roku 2014/2015 vrátí na výši, v jaké je univerzita vybírala před změnami souvisejícími s letním rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Takový je výsledek prosincového zasedání Akademického senátu Masarykovy univerzity (AS MU). Aktuální sazbu a výši pro příští akademický rok najdete na webu MU.

O systému poplatků si přečtěte víc v článku: Jak fungují poplatky za studium.

Soud univerzitě vytknul formální nedostatky, a to konkrétně fakt, že výše poplatku není uvedena přímo ve statutu školy, ale zveřejňuje se prostřednictvím rozhodnutí děkana příslušné fakulty po projednání v jejím akademickém senátu. Velký univerzitní senát tedy na svém prosincovém zasedání definitivně rozhodl o změně statutu, jehož upravenou verzi ministerstvo školství na začátku ledna registrovalo, a také částečném zvýšení poplatků v cizojazyčných programech.

„Proces úpravy výše poplatku není nyní po rozhodnutí soudu nijak v interních dokumentech ukotven, podle NSS je to zcela v rukou univerzitního senátu. Rádi bychom však respektovali dosavadní praxi a případné navyšování poplatků vždy konzultovali s jednotlivými fakultami a jejich senáty ještě před schválením v senátu velkém,“ sdělil Jiří Němec, prorektor pro záležitosti studentů. Dodal, že tento akt však není organizačně jednoduchý.

Výše poplatku za prodlužování studia se před změnami pohybovala mezi 15 až 24 tisíc korunami, po vydání srpnového opatření rektora klesla na 3 999 korun. Tento stav však dlouhodobě nebyl udržitelný, protože poplatky jsou ze zákona příjmem stipendijních fondů a peníze z nich plynou zpět ke studentům ve formě stipendií. 

Velký důraz na hlas fakult při rozhodování o výši poplatku kladou i studenti. „Považujeme za zásadní, aby poplatky zohledňovaly jak zájmy plátců poplatků, tak příjemců stipendií. Prostor pro vyjádření by proto měly mít fakultní akademické senáty, protože jsou nejblíže studentům, kterých se nastavení poplatků týká,“ uvedl předseda Studentské komory AS MU Pavel Troubil.

V souvislosti s novou úpravou začala také diskuse o možném sjednocení výše vybírané částky na 18 tisíc korun. „Některé senáty tuto možnost projednaly, jejich hlas zatím není jednotný. Ukázalo se, že sjednocení poplatku v tuto chvíli není možné,“ doplnil Němec.

Hlavní novinky