Přejít na hlavní obsah

Kandidáti na děkana filozofické fakulty se představili

Tři kandidáti Libor Jan, Petr Kyloušek a Milan Pol se shodují, že je potřeba posílit výzkum a zlepšit komunikaci.

Knihovna Filozofické fakulty MU.

Tři kandidáti na děkana se včera představili na předvolebním shromáždění akademické obce filozofické fakulty. Jsou jimi profesor historického ústavu Libor Jan, vedoucí ústavu románských jazyků a literatur profesor Petr Kyloušek a profesor Milan Pol, vedoucí ústavu pedagogických věd a současně proděkan pro vědu a doktorské studium.

>> podívejte se na profily kandidátů a jejich programová prohlášení

Před zaplněnou aulou prezentovali své vize a programy a také týmy případných proděkanů. Pol s Kylouškem přitom naznačili blízkost svých představ o budoucnosti fakulty, když se vzájemně nominovali jako případní proděkani pro vědu do svých týmů. Kyloušek také jako jediný z kandidátů dal jasně najevo, že by i kvůli svému vyššímu věku chtěl být děkanem jen pro jedno období. Ostatní nevyloučili, že by kandidovali i podruhé.

V základních tématech se nicméně všichni tři kandidáti výrazně neodlišovali. Velký důraz shodně kladou na nutnost posílit vědecký výkon a zvýšit kvalifikaci pracovníků filozofické fakulty. Několikrát z jejich úst zaznělo, že konkurenci filozofických fakult z Olomouce, Ostravy či Českých Budějovic není radno podceňovat.

„Klesá nám počet získaných grantů na výzkumné projekty. Zásadní význam nabývají zdroje získané za publikované výsledky výzkumné a umělecké činnosti – v jejich získávání má naše fakulta rezervy. Téměř 68 procent všech výsledků registrovaných v RIV není financováno,“ píše ve svém prohlášení Pol a upozornil na to i shromáždění.

Petr Kyloušek zase poukazuje na křehkost některých oborů. „Mnohé stále ještě nedisponují docenty a profesory v dostatečném počtu a přiměřeného věku, generační průzev na některých oborech ještě ani nebyl zdaleka zacelen,“ uvádí.

Libor Jan zdůraznil nutnost zlepšit práci fakultního oddělení pro vědu a výzkum. „Je nutné zajistit perfektní informovanost pracovníků oddělení vědy a výzkumu o připravovaných projektových výzvách a tyto informace musí být s dostatečným předstihem distribuovány k potenciálním řešitelům,“ stojí v jeho programovém prohlášení.

Kandidáti se shodli také v kritice současného vedení v oblasti vnitřní komunikace. Tu zkomplikovala i rozsáhlá dostavba hlavního areálu, kvůli které se řada pracovišť musela přestěhovat do náhradních prostor. Často tak akademici zmiňovali izolovanost jednotlivých kateder a ústavů.

Pro zlepšení komunikace by Libor Jan chtěl rozšířit kolegium děkana o zástupce širších oborových skupina. Chce také vytvořit nové pravidelné formy setkávání členů akademické obce, minimálně v podobě výročního celofakultního shromáždění.

„Řada vazeb se zpřetrhala, lidé se potkávají méně často,“ upozornil Petr Kyloušek, který by chtěl pracovat na vytvářením neformálních prostorů a příležitostí k potkávání.

Milan Pol si pak do programu dal přímo vytvoření Fakultního klubu, kde by mohlo docházet k setkávání fakultní veřejnosti. Z konkrétních projektů zmínil také přidělení místa pro studentské spolky nebo vytvoření dětského koutku či fakultní školky.

Na současném vedení fakulty všichni tři shodně ocenili zvládnutí projektu CARLA, jehož součástí je rekonstrukce a dostavba hlavního areálu fakulty. Zároveň však upozornili, že je potřeba se soustředit na úspěšné dotažení projektu. Petr Kyloušek kromě toho uvedl, že prodleva hrozí u návazného projektu KAREL. „Tuto hrozbu je nutno odvrátit, zároveň je nutno připravit náhradní řešení,“ uvedl.

Volba nového děkana se čtyřletým funkčním obdobím od 1. dubna 2014 se uskuteční ve středu 26. února v 16:00 v aule filozofické fakulty.

Kompletní videozáznam z předvolebního shromáždění je k dispozici v ISu.

Hlavní novinky