Přejít na hlavní obsah

Závěrečné práce budou přístupné v ISu MU

Novela vysokoškolského zákona, platná od začátku letošního roku, stanovuje povinnost zveřejňovat závěrečné práce studentů (viz muni.cz duben 2006). Masarykova univerzita na to pamatovala v novém studijním řádu, který vstoupí v platnost 1. září a podle kterého musí být všechny závěrečné práce zpřístupněny v Informačním systému MU. Vývojový tým IS MU proto připravuje aplikaci, díky níž si práce budou moci prohlédnout nejen studenti a zaměstnanci univerzity, ale i široká veřejnost.

Novela zákona mimo jiné uvádí, že odevzdáním práce autor souhlasí s jejím zveřejněním. Odpadá tak nutnost získávat od studentů souhlas a již nebude možné omezit přístup pouze na uživatele Informačního systému. „Bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce jsou prostřednictvím ISu odevzdávány již řadu let, ne každý ale povolil jejich zveřejnění mimo univerzitu,“ dodala Jitka Brandejsová z Vývojového týmu IS MU.

Systém hlídá, aby studenti práci vložili včetně klíčových slov a anotace. Posudky vedoucího práce a oponentury jsou přidány později. Práce jsou automaticky k dispozici ve formátech Word nebo PDF. Od září je navíc bude možné vyhledávat podle příjmení nebo rodného příjmení autora, roku absolvování, typu práce a fakulty nebo oboru studia. „V Archivu závěrečných prací budou všechny práce předložené k obhajobě v roce 2006 a práce z předchozích let, u kterých autor jejich zveřejnění povolil,“ dodala Brandejsová. Aplikace bude zároveň fungovat jako databáze absolventů a bude obsahovat záznamy o oboru, datu a výsledku ukončení studia. Následně by mělo přibýt fulltextové vyhledávání v obsahu prací.

Existuje i možnost, že poté, co bude tento systém zaveden, nebudou již vyžadovány tištěné verze bakalářských a diplomových prací. Jak uvedl Jiří Nantl, vedoucí studijního odboru RMU: „Zákon vyžaduje odevzdání tištěné verze jen u disertačních a rigorózních prací, je tedy teoreticky možné, že se nějaká fakulta rozhodne, že bude ostatní práce vyžadovat jen elektronicky.“

Na Ekonomicko-správní fakultě přistoupili k publikování závěrečných prací na internetu již na podzim loňského roku (viz muni.cz 10/2005). Se zveřejněním své práce na adrese www.econ.muni.cz/svi/zaverecne_prace/ souhlasilo přibližně 85 procent studentů, zbytek prací je k dispozici jen přes terminál ve studovně. Veřejně přístupné práce jsou opatřeny digitálním podpisem a není je možné tisknout, ani z nich kopírovat. „Archiv splňuje všechna naše původní očekávání: transparentnost, přípravu studentů na konkurenční boj a otevřenost ESF světu,“ zhodnotil zkušenosti s archivem Jaroslav Nekuda, vedoucí Střediska vědeckých informací ESF.

Hlavní novinky