Přejít na hlavní obsah

Univerzitní aula bude dostupná pro handicapované

Aula na právnické fakultě se rekonstruuje. Získá zcela nový vzhled.

Opravy v aule Právnické fakulty MU.

Rozsáhlá rekonstrukce se bude v následují­cích týdnech odehrávat v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zcela nový vzhled při ní získá místní aula. Budova krát­kodobě přijde o vstupní schodiště a hlavní vchod.

Zvuk sbíječek a cedule vybízející k opa­trnosti v souvislosti s probíhajícími úpra­vami, s tím se nyní setká každý návštěvník fakulty. Za velkými tmavými dveřmi auly už se však řada změn udála. „U bočního vchodu byla vybudována plošina, takže například handicapovaní studenti už si budou moct pro svůj diplom při promoci přijít až na pódium. Místnost má také zce­la nový únikový východ,“ popsala tajemni­ce fakulty Blanka Přikrylová.

Zajistit lepší podmínky handicapovaným studentům byl hlavní důvod rekonstrukce auly. Když už se k ní ale přikročilo, dělá se ještě důkladněji. Celá místnost dostane nový koberec a sedačky a dělníci vyměňují také obložení kolem zdi. „Budova je památ­kově chráněná, takže jsme všechno konzul­tovali s památkáři a dohodli jsme se na tom, že nové obložení i dveře budou v původní barvě, tedy o něco světlejší než stávající,“ uvedla Přikrylová s tím, že využívat by se aula znovu měla od podzimního semestru. Do té doby se budou například promoce ko­nat v Univerzitním kině Scala.

Rozsáhlejší úkoly mají stavaři v pod­zemí fakulty. Zhruba do konce února zbourají rozestavění, v jakém donedávna fungovala místní knihovna. Nová bude mít zcela jiné dispozice a především bude asi dvakrát větší. Dělníci se také postupně propracovávají do země ke třem kanali­začním stokám, jejichž opotřebení způso­bovalo v celé budově problémy s vlhkostí. Potrubí, které většinou pochází z 30. let minulého století, postupně vymění.

Než se tak ale stane, musí celou budovu odvlhčit, a proto rozeberou hlavní schodiš­tě. „Kolem celého průčelí se bude kopat asi sedmimetrová jáma, až na úroveň základů. Stavební firma tam totiž potřebuje dostat potřebnou techniku,“ přiblížila tajemnice. Pro studenty a zaměstnance to znamená, že budou do budovy několik měsíců vchá­zet z Hrnčířské ulice. Stávající vchod by podle Přikrylové měl být obnoven v průbě­hu prázdnin. „Dopady na fungování školy se snažíme co nejvíc zmírnit. Firma nám vyšla vstříc, takže například bourací práce se dělají odpoledne a přes noc.“

Hlavní novinky