Přejít na hlavní obsah

Etnoložka utvářela listinu kulturního dědictví UNESCO

Martina Pavlicová posuzovala návrhy z jedenatřiceti zemí.

Etnoložka Martina Pavlicová z ústavu evropské etnologie filozofické fakulty.

Celý loňský rok posuzovala Mar­tina Pavlicová z ústavu evropské etnologie návrhy 31 států, které se svými tradicemi usilovaly o zápis na seznam nehmotného dědictví UNESCO.

Patřila do šestičlenné komise, která návrhy do­poručovala nebo odmítala. Nakonec mohli sla­vit zástupci hned 25 zemí.

Dostat se do takového orgánu není jedno­duché. Pavlicové se to povedlo díky tomu, že s organizacemi navázanými na UNESCO spo­lupracuje přes dvacet let. „Měla jsem štěstí, že jsem byla u toho, když se ochrana nehmotného dědictví začala rozvíjet,“ říká odbornice na lido­vou kulturu z filozofické fakulty.

Hodnotitelé se při rozhodování o tom, zda při­hlášku přijmout, řídí několika pravidly. Nejpodstatnější jsou však dvě: Jev musí mít podporu komunity a stát, odkud pochází, jej musí chránit v rámci svého národního seznamu. „Mělo by tím být zaručeno, že o zápis nebude usilovat jen tak kdekdo a že tradice bude žít dál. Hmotné dědictví se chrání jednodušeji, stát se o něj většinou po­stará, ale nehmotné musí být udržováno zevnitř,“ vysvětluje Pavlicová.

Snaha o zapsání na seznam je často několi­kaletá a trochu se podobá úsilí o pořadatelství olympijských her – jde o prestiž a příležitost kulturní dědictví dál rozvíjet. Z tuzemska kri­tériím v minulosti vyhověly mužský lidový ta­nec verbuňk, vesnické masopustní obchůzky a masky z Hlinecka, slovácká jízda králů a so­kolnictví, o jehož zápis se Česko ucházelo spolu s několika dalšími státy.

Posuzovatelům se loni sešly žádosti z celého světa, o přijetí do elitní skupiny ale neusiloval žádný český fenomén. Ačkoliv každý žadatel dodává spoustu materiálů, hodnotitel má pod­le Pavlicové těžkou pozici i tak. „Znovu jsem si to uvědomila ve chvíli, kdy jsme řešili jednu africkou žádost. Každý by měl doložit podpisy lidí z komunity, která o zápis usiluje. Žadatel ale argumentoval tím, že lidé z tamějšího kmene jsou negramotní, a to se pak podpisy opravdu dokládají těžko.“

Od roku 2013 na prestižní seznam přibyla na­příklad slovenská terchovská muzika, tradice přípravy turecké kávy nebo peruánský rituál Q´eswachaka. V tomto případě jde o tradici, při které se první týden v červnu scházejí komu­nity etnik v oblasti Cusca. Každoročně spolu opravují visutý most, jenž je postaven za pomo­ci více než 600 let starých technologií tradiční kultury Inků. Každý stupeň opravy má rituální rysy, most symbolizuje komunikaci s historií, přírodou, ale i etnik z obou břehů toku. „Podle mě jde o ukázkový příklad toho, jaké nehmot­né dědictví bychom měli chránit,“ zdůrazňuje etnoložka.

Když Pavlicová vzpomíná na několik měsíců práce pro UNESCO, zmiňuje, že základní vý­bavou každého etnologa je kulturní relativis­mus, tedy nutnost mít neustále na paměti, že žádná kultura by se neměla posuzovat optikou jiné. „Ovšem říkat si to můžeme stokrát. Dokud se s tím nesetkáte tváří v tvář, pořád je to jen teorie.“

Hlavní novinky