Přejít na hlavní obsah

Univerzita je znepokojena aktuálním děním v Grantové agentuře

Předsednictvo Grantové agentury ČR zasáhlo do výběru projektů a pominulo odborné posudky.

Masarykova univerzita vydala stanovisko k aktuální situaci v Grantové agentuře ČR. "Obnovení důvěry v rozhodovací mechanismy GA ČR patrně není možné bez personálních změn ve vedení agentury," stojí v prohlášení. 

Jak informovaly Lidové noviny, předsednictvo Grantové agentury ČR zasáhlo do výběru projektů a pominulo odborné posudky. Výsledkem je rezignace nejméně pěti hodnotitelů. Podle LN je ohrožena pozice Petra Matějů, předsedy agentury rozdělující ročně 3,2 miliardy korun na základní výzkum.

Stanovisko Masarykovy univerzity k situaci:
Masarykova univerzita je výrazně znepokojena aktuálním děním v Grantové agentuře ČR v souvislosti s postupem při výběru výzkumných center pro financování.

Hodnocení prostřednictvím odborných posouzení je vždy zatíženo jistou mírou subjektivity, která bývá kompenzována zapojením širšího sboru hodnotitelů a jasným stanovením posuzovaných kritérií. Jakékoliv následné zásahy do společných závěru hodnotitelů vždy výrazně ohrožují důvěru v objektivitu a transparentnost hodnocení.

Obnovení důvěry v rozhodovací mechanismy v GA ČR patrně není možné bez personálních změn ve vedení agentury.

Do budoucna je třeba zvážit, zda ve vedení agentury rozhodující o přidělování prostředků mají být osobnosti úzce spjaty s institucemi, které o přidělení prostředků žádají.

Hlavní novinky