Přejít na hlavní obsah

Děkanem pedagogické fakulty se stane Jiří Němec

Současný prorektor pro záležitosti studentů se postaví do čela fakulty od 1. února 2015.

Akademický senát pedagogické fakulty na svém dnešním zasedání zvolil jako kandidáta na děkana Jiřího Němce. Současný prorektor pro záležitosti studentů MU a vedoucí katedry sociální pedagogiky v případě jmenování rektorem převezme vedení fakulty po Josefu Trnovi, jemuž mandát po dvou funkčních obdobích končí. Do funkce by měl nový děkan nastoupit příští rok 1. února.

Senát volil jednomyslně, pro jediného kandidáta se vyslovilo všech 21 přítomných členů. „Fakultu čeká období snižování počtu studentů, které bude spojeno i s možným poklesem rozpočtu. Je to však příležitost pro návrat k podstatě učitelské, nebo chcete-li pedagogické přípravy, podstatě, která překračuje rámec formálního naplňování kurikula a směřuje k rozvoji osobnosti studentů, tedy budoucích pedagogů – učitelů. Tuto výzvu si nesmíme nechat uniknout. Věřím, že naše fakulta má velký potenciál pro tuto změnu a že i v příštích letech uhájíme přední postavení mezi ostatními pedagogickými fakultami,“ řekl Jiří Němec po svém zvolení.

Jako děkan by se chtěl zaměřit mimo jiné na posílení kontaktní výuky u dálkových studentů. Chce usilovat i o to, aby měly pedagogické fakulty větší vliv na podobu učitelské praxe a výuky tak, aby byly ještě více v souladu s moderními pedagogickými trendy. Na akademickém shromáždění Němec také představil vizi centra celoživotního vzdělávání, kde by učitelé našli příležitost pro rozšiřování nebo zvyšování své kvalifikace a ve kterém by byla plně rozvinuta koncepce připravovaného kariérního systému dalšího vzdělávání učitelů.

Jiří Němec je absolventem Masarykovy univerzity, kromě pedagogiky vystudoval také psychologii a má za sebou praxi učitele na základní škole. Jako pedagog a vědeckovýzkumný pracovník se zaměřuje na sociální pedagogiku, pedagogickou metodologii nebo pedagogiku volného času.

Hlavní novinky