Přejít na hlavní obsah

Pro ceny a medaile si přišli vědci i absolventi

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek ocenil na Dies academicus ty nejlepší.

Pět oceněných doktorských studentů: (zleva) Hana Macháčková, Jaromír Gumulec, Zuzana Šalamounová, Roman Řemínek a Jan Křetínský.

Významné absolventy Masarykovy univerzity dnes u příležitosti 95. výročí založení ocenil rektor Mikuláš Bek. Na tradičním obřadu Dies academicus předal také ocenění vědeckým kapacitám a nejlepším doktorským a magisterským studentům.

>> prohlédněte si fotogalerii na Facebooku

Ve výročním projevu se však Bek dotkl i jiného jubilea než jen toho školního. V univerzitním kontextu zhodnotil také desetileté členství České republiky v Evropské unii. „Proměny univerzity související s realizací evropských projektů svým rozsahem a důsledky činí z evropské agendy strategické téma, jež se dotýká celé akademické obce,“ uvedl Bek a podotkl, že Masarykova univerzita je v tomto rozpočtovém období v České republice čtvrtým největším příjemcem dotací ze strukturálních fondů. S částkou deset miliard se tak škola řadí za Ředitelství silnic a dálnic, Správu železniční dopravní cesty a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Rektor Mikuláš Bek.

Bek však také připomněl, že jedno programové období končí a je otázka, jak se univerzita, která si zvykla z větší či menší části financovat své aktivity právě z evropských peněz, přizpůsobí novým podmínkám. „Zahajujeme přípravu základního strategického dokumentu, Dlouhodobého záměru na léta 2016 až 2020. A mimo jiné o této otázce musíme začít vést diskusi, k níž bych akademickou obec Masarykovy univerzity chtěl vyzvat a povzbudit,“ vybídl mimo jiné rektor. Celé znění jeho projevu vyjde v květnovém vydání měsíčníku Muni.

Mezi osobnostmi, jimiž Bek předal ocenění, byli zástupci různorodých oborů, což odráželo rozmanitost jednotlivých fakult Masarykovy univerzity. Zlatou medaili pro významné absolventy převzal mimo jiné bývalý rektor Janáčkovy akademie múzických umění Václav Cejpek, předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová nebo olympionička a propagátorka zdravého životního stylu a olympijské myšlenky Šárka Kašpárková.

Cenu rektora za významný tvůrčí čin převzal kolektiv autorů v čele s Rudolfem Brázdilem z přírodovědecké fakulty za publikaci Klima 16. století v českých zemích (více v květnovém Muni). Mezi dalšími oceněnými vědci a akademiky byl například chemik Jiří Damborský, vědecká skupina kolem Yuh-Man Wadeley za odhalení mechanismu, jakým vznikají nervové buňky, či právník Vojtěch Vomáčka, autor disertace o nástrojích prosazování unijního práva životního prostředí.

Seznam oceněných

Cena rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin
Rudolf Brázdil (PřF) a kol.

Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních programů
Jaromír Gumulec (LF)
Jan Křetínský (FI)
Roman Řemínek (PřF)
Hana Macháčková (FSS)
Zuzana Šalamounová (FF)

Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty magisterských studijních programů
Jan Novák (LF)
Zdeněk Farka (PřF)
Miroslav Klimoš (FI)
Tomáš Kaválek (FSS)

Cena rektora Masarykovy univerzity za významný sportovní výkon
Silvie Rybářová (FSpS)

Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající dizertační práci
Adéla Souralová (FSS)
Martina Bolom-Kotari (FF)
Vojtěch Vomáčka (PrF)
Ondřej Krčál (ESF)
Monika Všianská (PřF)
Karla Plevová (LF)

Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky s mezinárodním významem (Cena J. G. Mendela)
Jiří Damborský (PřF)
autorský kolektiv – Kamil Matulka, Hana Hříbková, Yuh-Man Wadeley (LF)

Cena rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu
Zdeněk Měřínský (FF)
Pavel Zezula (FI)
Vladimír Sklenář (PřF)

Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let
Věra Stojarová (FSS)
Julie Bienertová-Vašků (LF)
Pavel Plevka (Ceitec)

Zlatá medaile MU pro absolventy u příležitosti 95. výročí založení univerzity
Václav Cejpek (FF)
Václav Furmánek (FF)
Iva Brožová (PrF)
Miroslav Černošek (FSpS)
Jaromír Beneš (ESF)
Martin Fukač (ESF)
Šárka Kašpárková (PdF)
Petr Marvan (PřF)
Jindřich Hladil (PřF)
Jan Šprindrich (LF)
Karel Urbánek (LF)
Petr Palas (FI)
Petr Krontorád (FI)

Hlavní novinky