Přejít na hlavní obsah

Poptávka po čínštině poroste

Bez znalosti cizích jazyků se akademici neobejdou. Na MU se o jejich výuku stará centrum jazykového vzdělávání.  

Ředitelka Centra jazykového vzdělávání MU Hana Reichová.

Potřebu znát cizí jazyky není třeba obhajovat. Nejenom v akademickém prostředí, ale kdykoliv při vstupu do světa „tam venku“ se člověk setká s nevyhnutelnou otázkou: Jaké cizí řeči ovládáte? Jejich celouniverzitní výuku zajišťuje Centrum jazykového vzdělávání MU.

Ředitelka centra Hana Reichová říká, že jeho hlavní úlohou je dále rozvíjet jazykové znalosti a dovednosti, které si studenti přinášejí ze střední školy. „Zaměřujeme se přitom především na odborný a akademický cizí jazyk, podporujeme autonomní učení a samostatnost studentů a ve výuce využíváme moderní technologie. Velkou pozornost věnujeme soft skills, jakými jsou prezentační dovednosti, kritické myšlení, kreativita nebo interkulturní komunikace,“ doplňuje Reichová.

V současnosti se pod záštitou centra vyučuje angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština, na některých fakultách také latina a čeština pro cizince. Reichová doplňuje, že nabídka by se časem mohla rozšířit o další jazyky. „Poptávka bude v budoucnosti zřejmě hlavně po čínštině a arabštině,“ říká.

Cizí jazyky se učí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), tedy na úrovni stupňů znalosti od nejnižší A1 po nejvyšší C2. Minimální kompetence absolventa magisterského studia Masarykovy univerzity by měla být alespoň B2, ideálně však C1 u jednoho cizího jazyka.

Nabídka kurzů je z velké části ovlivněna poptávkou studentů, kterou zjišťovaly různé průzkumy. „Chtěli jsme znát jejich požadavky na začátku studia, v jeho průběhu i při nástupu do praxe, aby nabízená výuka naplňovala jejich potřeby. Dotazníková šetření se uskutečnila také ve spolupráci s budoucími zaměstnavateli,“ objasňuje Reichová.

Kromě výuky odborného a akademického cizího jazyka, která je pro většinu studentů Masarykovy univerzity povinná, zajišťuje centrum i další aktivity. Každý semestr vypisuje nadstandardní kurzy, které se věnují například akademickému psaní nebo rozvoji komunikačních dovedností.

Centrum se snaží držet krok i se světovými trendy ve výuce. „Využíváme metody projektového vyučování a kolaborativního učení, kde studenti pracují v týmech a spolupracují při řešení konkrétních odborných problémů. Pořádají také konference, kde všechno připravují úplně sami od pozvánek až po realizaci a sborník textů. Jindy kurzy probíhají ve spolupráci se zahraničními univerzitami, například ve Finsku nebo Velké Británii, a to formou pravidelných videokonferencí,“ vyzdvihuje ředitelka.

Podle Reichové mají studenti o výuku jazyků velký zájem, ale nabídka na některých fakultách je omezená. „Množství povinných či volitelných hodin výuky a rovněž výběr z cizích jazyků je zcela v režii fakult, my se však v diskusi s vedením snažíme vždy doporučovat to, co je dle našich zkušeností pro studenty nejdůležitější,“ vysvětluje.

Nabídka Centra jazykového vzdělávání se přitom neomezuje jenom na studenty. „Poskytujeme kurzy a samostatné semináře učitelům, kteří vyučují svoje předměty v angličtině. S finanční podporou projektů centra mohou experti z renomovaných zahraničních univerzit rozšiřovat a prohlubovat jazykové kompetence našich učitelů a poskytovat jim i metodickou podporu,“ vyzdvihuje Reichová mezinárodní spolupráci.

Hlavní novinky