Přejít na hlavní obsah

V nové galerii pedagogické fakulty vystavují handicapovaní

Katedra výtvarné výchovy otevřela Galerii čtyři patra, která ukáže díla neškolených autorů.

Prostory galerie tvoří čtyři patra rekonstruovaného schodiště s výtahem.

Pro pohybově handicapované studenty upravila pedagogická fakulta přístup do budovy Y a jejích učeben a handicapovaným či jiným neškolených autorům bude také sloužit na místě vytvořená Galerie čtyři patra. Liší se tak od všech dosavadních galerií katedry výtvarné výchovy, určených pro prezentaci studentských děl, a podle tvůrců není podobný záměr běžný ani jinde v zahraničí.

První výstava, kterou nový prostor hostí od 21. května do 31. října, nese název Obrazy příběhů světa, a představuje desítky výtvarných prací a fotodokumentaci tvůrčích aktivit mentálně handicapovaných na zámečku Střelice. Díla na stěnách doprovázejí citáty německého básníka Christiana Morgensterna.

„Výstavní projekt přímo souvisí s činností našich studentů speciální pedagogiky a speciální výtvarné výchovy, kteří v rámci svých praxí pracují s klienty v nejrůznějších sociálních zařízeních,“ vysvětlila autorka myšlenky galerie Hana Stehlíková Babyrádová z katedry výtvarné výchovy.

Tři autoři výstavy (zleva) Jana Nedomová, Hana Stehlíková Babyrádová a Petr Kamenický.

Podle tvůrců výstavy znamená pro handicapované možnost vytvořit výtvarné dílo často unikátní příležitost, jak vyjádřit své silné emoce a svoji zkušenost se světem. „Jejich obrazové výpovědi o světě pramení z čistého, téměř dětského prožívání světa, které není zatíženo rozumovými schématy. Mnozí jsou v sociálních zařízeních po celý život a nejsou schopni se naučit číst a psát,“ doplnila Stehlíková Babyrádová.

Fotodokumentace práce slepé mentálně handicapované klientky.

Jedna z fotograficky zdokumentovaných prací tak například představuje dílo klientky ze zámečku Střelice, která je slepá a mentálně handicapovaná. Díky práci se studenty však vytvořila plastiku kočky a navíc si nechala od vysokoškoláků vyprávět, jak vypadají různé barvy, aby mohla plastiku i pomalovat.

Výstavu Obrazy příběhů světa na podzim vystřídají další dvě exhibice, jedna z nich představí díla autistů.

Hlavní novinky