Přejít na hlavní obsah

Rektor ocení vynikající pedagogy

Už přes sedm a půl tisíce studentů nominovalo pedagogy na novou cenu rektora. Čas je do konce června.

Muni/Petr Hrnčíř

Vzdělávání je jednou ze základních rolí univerzity. V posledních letech se Masarykova univerzita soustředila více na svou druhou roli, kterou je výzkumná činnost. Vedení školy chce tento přístup změnit a podpořit také kvalitní pedagogickou práci. „Chceme symbolicky smířit vědu s výukou. Konečně, jen vynikající pedagogové mohou vychovat skvělé odborníky a kvalitní vědce,“ zdůraznil prorektor pro akademické záležitosti Ladislav Rabušic.

Význam vysokoškolských učitelů bude nově připomínat Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy. Nominovat je mohou studenti už od 6. května ve speciální aplikaci Informačního systému.

Svůj hlas pedagogovi mohou dát všichni studenti s výjimkou těch, kteří studují v rámci programů celoživotního vzdělávání. Přístup k nominačnímu formuláři mají i ti, kteří ukončili studium v posledním akademickém roce,“ uvedla vedoucí odboru pro akademické záležiosti Eva Doležalová.

Za každé své studium mohou studenti vybrat jednoho až tři pedagogy, a to nejen vyučující předmětů, ale také školitele v doktorském studiu a vedoucí závěrečných prací. Nominaci mohou získat i ti, kteří již aktivně na škole nepůsobí.

„Výjimkou jsou externisté a doktorští studenti, kteří se teprve na plnohodnotnou pedagogickou dráhu připravují,“ doplnila Doležalová. Studenti mohou hlasovat také pro učitele, kteří je sice nikdy neučili, ale pomohli jim při studiu neformálně, třeba s diplomovou či seminární prací nebo se stáží.

Na nominace se chystá i předseda Studentské komory akademického senátu MU Pavel Troubil. „Popřemýšlím o lidech, kteří mě za studium nejvíc naučili, inspirovali a rozvinuli,“ řekl s tím, že podobná cena na univerzitě chyběla. „Vědecká činnost je stejně důležitá jako výuka. Navíc to, jak se na škole učí, je jedna z prvních věcí, s nimiž se čerství studenti setkají,“ podotkl Troubil. Ocenění s latinským názvem Praeceptor insignis by podle něj mohlo posloužit i tomu, aby učitelé zjistili, čeho si studenti na výuce cení a co jim pomáhá.

Devět vítězů
Aby učitel postoupil do závěrečného výběru, musí získat nejméně patnáct nominací a mít alespoň patnáct studentů, které učil či vedl. Zařadit pedagoga do výběru mohou vysokoškoláci do konce června. Po ukončení sběru nominací vyhodnotí návrhy komise rektora složená ze zástupců všech fakult a také studentů. Ocenění bude devět, z každé fakulty jej získá jeden pedagog. Cenu mohou učitelé získat i opakovaně.

Hodnocení však nebude vycházet jen z počtu nominací. „Není to cena pro nejoblíbenějšího učitele, ale skutečné uznání za pedagogickou práci. Proto bude nominace přehodnocovat komise,“ vysvětlila Doležalová. Zohlední tak například i komentáře, které mohou studenti k navrhovaným jménům přidat, výpis vyučovaných předmětů či vedených prací a podívá se také na výsledky z posledních dvou semestrů předmětové ankety.

Předmětová anketa však s novou cenou jiným způsobem nesouvisí. Podle Troubila slouží anketa především jako přímá zpětná vazba od žáků jejich učitelům a nové ocenění ji velmi vhodně doplňuje. „Anketa je vázaná na konkrétní předmět a méně na osobu učitele, který kromě klasického vyučování projevuje svůj pedagogický talent například při individuálním vedení lidí. Cena pro vynikající pedagogy je prestižní ocenění zohledňující veškerou a dlouhodobou práci učitele,“ zdůraznil prorektor Rabušic.

Vítězné nominace na závěr schválí rektor MU a první ceny pro vynikající pedagogy pak rozdá u příležitosti podzimní konference o kvalitě vzdělávání. Učitelé získají kromě malé bronzové medaile i finanční odměnu.

Nominujte a vyhrajte
Přestože nominace bude na závěr hodnotit komise, je nové ocenění v rukou studentů. K hlasování je může motivovat i soutěž, která se s nominacemi pojí. Kdo se do nich zapojí, může získat různé věcné ceny, od univerzitního trička po permanentky do kina Scala.

 

Hlavní novinky