Přejít na hlavní obsah

Zahraniční zkušenost je k nezaplacení

Centrum zahraniční spolupráce se stará o nejen o výjezdy studentů do zahraničí, ale i o mezinárodní marketing. 

Ředitel Centra zahraniční spolupráce Jan Pavlík.

Kdo někdy vyjel za studiem či na stáž do zahraničí, zná Centrum zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity (CZS). Mezinárodní mobilita studentů, učitelů i neakademických pracovníků je totiž nejviditelnější součástí práce centra.

Počet lidí, kteří vyrazí do zahraničí nebo přijedou na pobyt do Brna, neustále roste. „Zvyšuje se také zájem o spolupráci s naší univerzitou, která má v oblasti internacionalizace velmi dobré jméno. Koordinujeme například spolupráci evropských a izraelských škol a nově i projekt zaměřený na státy Afriky, Karibiku a Tichomoří, ale jsme zapojeni i do dalších 38 projektů Erasmus Mundus po světě,“ uvedl ředitel centra Jan Pavlík. Díky tomu se mohou studenti či učitelé dostat i do mimoevropských destinací.

V loňském roce vyjely na studijní pobyty a pracovní stáže přes dva tisíce studentů. V rámci programu Erasmus nejčastěji jezdili do Německa, Francie, Španělska a Rakouska a při využití jiných možností nejčastěji mířili do Spojených států, Číny, Ruska a Japonska.

Přestože počet studentů, kteří vyrážejí na zkušenost do ciziny, roste, podle Pavlíka by mohl být zájem větší. „Zahraniční zkušenost nelze ničím nahradit. Možná o tom svědčí i fakt, že studenti, kteří vyjeli v rámci Erasmu, často hledají nové možnosti, jak se do zahraničí znovu vydat,“ poznamenal ředitel centra.

S novým programem Erasmus+ to budou mít lehčí. Na rozdíl od svého předchůdce totiž umožňuje opakované výjezdy a podporuje i pracovní stáže po ukončení studia. Limitem je pouze celková délka pobytu. Zavedení nového programu však nebylo nejjednodušší, protože jednotlivé nutné kroky byly na evropské úrovni schvalovány se zpožděním. „Ještě teď nejsou k dispozici dostatečné informace k aktivitám programu v dalších takzvaných klíčových akcích, jako jsou strategická partnerství či konsorcia vysokých škol s podniky a státní správou,“ uvedl Pavlík.

Právě kontakty se zahraničními univerzitami, bez nichž by se studenti či vyučující do řady zemí ani nedostali, jsou další důležitou náplní práce CZS. „Masarykova univerzita má aktuálně víc než tisíc smluv s různými partnery na zahraničních univerzitách,“ zdůraznil ředitel centra.

Programy také umožňují přijímat studenty, postdoktorandy a učitele na MU. Například loni přijelo v rámci výměnných programů přes devět stovek studentů a každoročně přijíždějí desítky až stovky učitelů. „Na některé katedry či fakulty se už hlásí sami s tím, že mají zájem zde přednášet,“ podotkl Pavlík.

Rostoucí zájem je dán také tím, že Masarykovu univerzitu v zahraničí znají. I to je zásluha šestnácti stálých zaměstnanců centra, které má na starosti také mezinárodní marketing, do něhož spadá například prezentace univerzity na vysokoškolských konferencích a mezinárodních vzdělávacích veletrzích.

Centrum se snaží o zvyšování kvality zahraniční mobility. Pořádá už zavedené akce, jako je „mobility week“ určený pro zájemce o pobyty v cizině, nebo naopak „orientation week“, který před začátkem každého semestru pomáhá zahraničním studentům. U přijíždějících studentů pak nově formou ankety zjišťuje i to, jaká je kvalita cizojazyčných předmětů nabízených na MU.

Výuka v cizím jazyce je pro větší internacionalizaci školy nezbytná a MU v současnosti nabízí kromě jednotlivých kurzů i cizojazyčné studijní programy. Nejvíc zahraničních studentů je z Ruska, Ukrajiny, Velké Británie a Portugalska.

Studenti a učitelé ale nejsou jediní, kdo může služeb CZS využít. Na zkušenou do zahraničí mohou vyjet také další pracovníci univerzity. Opačně pak do Brna míří administrativní pracovníci ze zahraničí, aby se poučili o mezinárodní spolupráci.

Hlavní novinky