Přejít na hlavní obsah

Dělníci našli při rekonstrukci základní kámen univerzity

Kus horniny ležel v zemi bezmála devadesát let. Jeho kladení přihlížel ještě prezident Masaryk.

Tajemnice fakulty Blanka Přikrylová ukazuje kámen, s jehož otevřením se čeká na památkáře.

Základní kámen Právnické fakulty Masarykovy univerzity a tím i kdysi plánovaného univerzitního kampusu pod Kraví horou našli dělníci při rekonstrukci budovy fakulty na Veveří. Uvnitř by se měla skrývat listina, která bude po dohodě s památkáři vyjmuta. Kámen ležel nedotčený v zemi 86 let, jeho pokladení 9. června 1928 přihlížel i Tomáš Garrigue Masaryk.

Až budou moct dělníci kámen otevřít, měli by v něm najít takzvanou listinu do základního kamene s originálním Masarykovým podpisem. Univerzita sice v archivu má její kopii, na té ale státníkova signatura schází. „Kámen byl do země uložen spolu s 11 dalšími menšími, na nichž jsou vyryta věnování zástupců měst a obcí, ze kterých pochází výrazné osobnosti, jež se zasloužily o kulturní rozvoj českého národa na Moravě a ve Slezsku,“ uvedl ředitel Archivu Masarykovy univerzity Jiří Pulec.

Na kladení základního kamene v roce 1928 přijel i prezident Masaryk.

Budova právnické fakulty měla být podle prvorepublikových plánů první stavbou z plánovaného univerzitního městečka. Škola totiž už v době svého vzniku v roce 1919 narážela na prostorové potíže – v Brně tehdy nebyl dostatek vhodných prostor pro výuku. Na právnickou fakultu měla navázat výstavba přírodovědecké, filozofické a lékařské fakulty či rektorátu, kvůli nedostatku financí, způsobeném meziválečnou hospodářskou krizí, ale z původní myšlenky sešlo. Podle plánů architekta Aloise Dryáka tak byla dokončena pouze první z plánovaných staveb. Na přednášky sem budoucí právníci začali docházet v roce 1932.

Kámen našli dělníci při rozsáhlé rekonstrukci sklepa, kde se aktuálně buduje zcela nová knihovna. Ať už bude listina vytažena v jakémkoliv stavu, je podle Pulce již nyní jasné, že bude muset být restaurována. Originál by poté mohl být uložen v univerzitním archivu.

Hlavní novinky