Přejít na hlavní obsah

Univerzita zaplatí stipendia na výjezd s Erasmus+ z vlastních prostředků

MU tak reaguje na zpoždění podpisu grantových smluv ze strany Evropské komise.

Vyjádření Masarykovy univerzity ke zpoždění podpisu grantových smluv programu Erasmus+ pro rok 2014/2015:
Masarykova univerzita je připravena reagovat na zpoždění podpisu grantových smluv programu Erasmus+ ze strany Evropské komise (EK). Studentům vyjíždějícím do zahraniční v rámci tohoto programu univerzita zajistí výplatu finančních prostředků tak, aby plánované výjezdy nebyly nijak omezeny. V překlenovacím období k tomu dočasně použije vlastní prostředky.

O zpoždění podpisu grantových smluv v programu Erasmus+ mezi EK a národními agenturami z technických důvodů informovala komise ve svém prohlášení ze dne 13. 6. 2014.

Grantové smlouvy, které jsou jedním z hlavních dokumentů nutných pro správu programu Erasmus+ na univerzitách, specifikují nejen pravidla finančního čerpání, ale potvrzují především celkovou výši evropské dotace na výjezdy studentů a zaměstnanců.

Evropská komise předpokládá, že grantové smlouvy s jednotlivými národními agenturami budou podepsány v období od konce června do poloviny července 2014. Až poté budou moci národní agentury podepisovat grantové smlouvy s vysokými školami. Přiznané finanční prostředky na realizaci výjezdů v programu Erasmus+ v roce 2014/2015 pak budou univerzitám převedeny do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Reálně lze tedy očekávat, že Masarykova univerzita obdrží prostředky z EK v průběhu měsíce srpna 2014, bude-li výše uvedený scénář podpisu smluv dodržen.

Hlavní novinky