Přejít na hlavní obsah

Nejdřív je spojila fakulta, pak proces s Dělnickou stranou

V dalším dílu seriálu Učitel a žák představujeme právníky Vojtěcha Šimíčka a Štěpána Výborného.

Štěpán Výborný a Vojtěch Šimíček.

Když se soudce Nejvyššího správního soudu Vojtěch Šimíček zamyslí nad tím, kolik času v týdnu se svým kolegou a zároveň doktoran­dem Štěpánem Výborným tráví, s úsměvem přiznává: „Jsou to skoro celé dny, určitě je to delší čas než s manželkou.“

Aby ne. Potkávají se na právnické fakultě, kde Šimíček učí a Výborný si pod jeho vedením dělá doktorát, a především u Nejvyššího správ­ního soudu, protože tam pracuje Výborný jako Šimíčkův asistent.

Znají se několik let. Poprvé se sešli v kla­sické dvojroli učitel-žák už v prvním roční­ku Výborného studia na fakultě, na semináři ústavního práva. „Zaujal mě přístup docenta Šimíčka. Byl k nám otevřený, bavil se s námi o různých souvislostech. Nebylo to jen o tom se něco naučit, ale snažil se nás přimět dívat se na věci z různých pohledů,“ vzpomíná doktorand na první setkání se svým školitelem.

Že by měl ke studentům nějaký zvláštní pří­stup, Šimíček odmítá. Nelíbí se mu ale, že při dnešních velkých počtech posluchačů, kdy se třeba v jednom ročníku sejde 600 lidí, většinu z nich nezvládne poznat. A tak se aspoň sna­ží najít ty, kteří mají o obor zájem, a pomoct jim dál. „Proto mám rád vysokoškoláky, kteří se sami hlásí o různé odborné projekty nebo u nás na katedře ústavního práva a politologie píšou diplomovou práci. Oceňuju to, protože jim to neulehčujeme,“ říká Šimíček.

Těm, kteří dokážou vysoké nároky splnit, může být odměnou nabídka pracovního místa u některého z brněnských soudů nebo spolu­práce s učiteli. Přesně jako u Výborného.

Proces s Dělnickou stranou

Když si Výborný hledal téma svojí diplomové práce, dopředu tušil, že vedoucího bude hledat někde na zmíněné katedře. Za sebou měl v té době už měsíce studia politologie, kde se věno­val extremismu, a podívat se na něj z pohledu ústavního práva pro něj byla lákavá výzva.

Šimíčka oslovil nejen proto, že si na něj moc dobře pamatoval ze seminářů, ale také z toho důvodu, že byl v té době členem senátu, který rozhodoval o rozpuštění Dělnické strany. „Byl jsem jeden z mála, kdo ten proces u soudu od­seděl úplně celý,“ vzpomíná doktorand, jenž v roce 2011 obhájil práci s názvem Ústavní meze zadržování pravicového extremismu.

Proces, na jehož konci bylo rozhodnutí o tom, že existence Dělnické strany je v rozporu s de­mokratickými principy, představuje pro české právo dodnes významnou kapitolu. Právníci i studenti mají rozsudky a tehdejší argumenty soudu málem jako povinnou četbu. „Je to velmi obsáhlý judikát, který se ale netýká jen tohoto konkrétního příkladu, ale obecně celé proble­matiky, jak má demokracie bojovat s extremi­smem a kde leží hranice, kdy už nemá zůstat netečná a má zakročit,“ oceňuje práci svého učitele a jeho kolegů Výborný.

Pro soudce byl proces náročný. Ke složité­mu případu se totiž přidal velký zájem médií a veřejnosti. Členové senátu proto chtěli být zcela transparentní, a tak se všechny materiá­ly, které měli k dispozici, postupně objevovaly i na internetu. Kdokoliv jim tak mohl pomyslně vidět přímo pod ruce.

Ačkoliv laik si pamatuje spíš na jednání, kte­rá vedla k rozpuštění strany, procesy byly dva a sám Šimíček si odborně cení spíš výsledků toho prvního. „Vláda v něm neuspěla, návrh na rozpuštění byl tehdy zamítnut, ale podařilo se v něm vykolíkovat terén. Byly stanoveny čtyři podmínky, za kterých je možné takovou stra­ nu zrušit. Podařilo se vytvořit šablonu, která se při druhém procesu vlastně jen přiložila na konkrétní případ,“ vzpomíná na čtyři roky sta­rou kauzu soudce, který je předsedou jednoho ze senátů Nejvyššího správního soudu.

Tutéž šablonu chtěla později využít i skupina senátorů, která usilovala o zrušení Komunistické strany Čech a Moravy. Nechali si udělat řadu odborných expertíz, ale jejich výsledkem bylo doporučení návrh nepodávat. Všem čtyřem pod­mínkám by totiž vyhověno s největší pravděpo­dobností nebylo.

Rozpuštění jako signál

U každého takového případu kladou soudci pro­ti sobě dlouhou řadu argumentů. Nemohou už ale řešit, zda třeba takový proces extremistic­kou stranu paradoxně neposílí tím, že dostane po určitou dobu velký prostor v médiích. To musí bedlivě zvážit navrhovatel.

V případě Dělnické strany lze diskutovat o tom, do jaké míry byl boj s ní účinný. Její předseda Tomáš Vandas si totiž založil stranu novou. Své názory teď na pódiích při mítincích hlásá pod hlavičkou uskupení Dělnická strany sociální spravedlnosti. Šimíček si přesto nemy­slí, že by to byl zbytečný boj. „Hrstka skalních příznivců bude volit i tuto stranu. Ti nerozhod­ní, kteří racionálně uvažují, mají ale jasný sig­nál, že v tomto případě byla hranice překročena a něco tady není správně.“

O mapování prostoru, kde končí svoboda slo­va a shromažďování a začíná chování, které je v demokracii nepřípustné, bude i Výborného disertace. Ještě než ji ale dokončí, čeká ho i jeho nadřízeného stěhování.

Senát totiž koncem května schválil návrh prezidenta Miloše Zemana, který by Vojtěcha Šimíčka rád viděl jako ústavního soudce. Na nabídku kývnul a svého asistenta si hodlá vzít s sebou. Chodby a jednací sály Ústavního soudu moc dobře zná, sám tam před lety pracoval jako asistent Vojena Güttlera. „Současný Nejvyšší správní soud je výjimečný a troufám si tvrdit, že z hlediska vnitřních vztahů nebo atmosféry uvnitř to na novém pracovišti nebude lepší. Já se na to ale dívám tak, že v současné době jsem potřeba víc tam.“

Hlavní novinky