Přejít na hlavní obsah

Aula se díky rekonstrukci vrátila do 30. let

Nově má místnost svůj bezbariérový vchod a návštěvníci v ní uvidí zrestaurovaný obraz Antonína Procházky.

Rekonstrukce za 6,6 milionu korun skončila před několika dny v Aule Masarykovy univerzity na právnické fakultě. Škola k ní přistoupila kvůli nutnosti modernizace interiéru a vybudování bezbariérového vstupu pro handicapované studenty. Při té příležitosti ale došlo i k částečnému obnovení vzhledu prostor tak, jak vypadaly ve 30. letech, kdy byla budova postavena. Restaurátoři také vyčistili a zakonzervovali obraz s názvem Prométheus přináší lidstvu oheň, který zdobí celou čelní stěnu auly.

>> podívejte se na fotogalerii na Facebookové stránce Masarykovy univerzity

Oprava výrazně ulehčuje pohyb v místnosti handicapovaným studentům. „Aula získala nový bezbariérový vchod, takže si studenti na vozíku mohou pro diplom při promocích přijet až na pódium a převzít jej spolu s ostatními spolužáky,“ upřesnila Blanka Přikrylová, tajemnice právnické fakulty.

Budova z roku 1932 je památkově chráněná, stavební úpravy bylo tedy nutné konzultovat s odborníky. Díky rekonstrukci má aula mimo jiné dřevěné obložení v tomtéž odstínu hnědé jako před válkou. „Konzultovali jsme také řešení ostatních dřevěných prvků, repasi stávajících kovových prvků a stropních svítidel nebo výmalbu auly, které předcházel stratigrafický průzkum,“ sdělil Milan Krčma, který měl stavební projekt na starost. K akademickým obřadům, například imatrikulacím, bude aula znovu sloužit od 15. září.

Návštěvníci se při nich budou moct dívat na nově zrestaurovaný obraz Antonína Procházky Prométheus přinášející lidstvu oheň. Plátno o rozměrech 7,5 x 13 metrů už má za sebou několik zásahů restaurátorů, velký například po válce, v jejímž průběhu ležel obraz schovaný před nacisty pod hromadou uhlí. „S ošetřením obrazu jsme počítali od začátku rekonstrukce. Vybraný odborník potvrdil lokální i rozsáhlejší poškození vrstev malby a následně ji opravil,“ popsal Krčma.

Zatímco opravy auly už na fakultě skončily, rekonstrukce knihovny, která se nachází v suterénu budovy, bude pokračovat až do jara. Dělníci při ní koncem června nalezli základní kámen univerzity, který by měl být po dokončení prací v knihovně vystaven.

Hlavní novinky