Přejít na hlavní obsah

Informatickou část svého výzkumu svěřte informatikům

Cerit-SC pomáhám jiným výzkumníkům.

Ředitel Ústavu výpočetní techniky MU Luděk Matyska.

Řešení dopravních výluk, simulace síťového prostředí či chytré měřiče spotřeby jsou jen zlomek toho, na čem se informatici z Cerit Scientific Cloud na Masarykově univerzitě podílejí. Jejich posláním je poskytovat výzkumníkům různého zaměření úložné a výpočetní kapacity společně s know-how, jak je chytře využívat.

Centrum je součástí celonárodní infrastruktury pro informační technologie, kterou společně s ním buduje vzdělávací a vědecká síť Cesnet a národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě.

„Naším cílem není být superpočítačové centrum k pouhému pronájmu výkonu, nýbrž vyhledávat lidi, kteří potřebují intenzivně počítat nebo pracovat s velkými objemy dat, a společně s nimi řešit nejen, jak jim můžeme pomoct, ale jak jejich i naši práci posunout dál,“ objasňuje vizi Luděk Matyska, ředitel Ústavu výpočetní techniky MU, pod který počítačové centrum spadá.

Informatici doplňují výzkumné týmy z různých oblastí a pomáhají jim zastřešit IT složku jejich práce tak, aby se oni mohli plně věnovat bádání. I když samotný Cerit-SC má jenom deset stálých zaměstnanců, ve výzkumu propojuje mnoho dalších osob, včetně studentů z fakulty informatiky.

„Jeden z našich doktorandů se podílí na projektu věnovaném klimatickým změnám. Dílčí problém výzkumu se týkal rekonstrukce procesu růstu stromů, což byla částečně manuální práce. Našemu studentovi a jeho vedoucímu se tento proces podařilo plně zautomatizovat a řádově urychlit. Najednou to umožnilo posunout výzkum úplně jinam,“ nastiňuje Matyska dosah spolupráce s vědci.

Spolupracují s akademiky i firmami
Dalším příkladem projektu, na kterém Cerit-SC spolupracuje, je efektivní využití systému Aladin, který slouží na předpověď počasí a modelaci klimatických změn. Spolu s Centrem dopravního výzkumu pak informatici pomáhají řešit systém uzavírek dopravních komunikací při silničních pracích. I když to zní téměř banálně, problém je poměrně složitý.

„Když někde uzavřete silnici, musíte podle potřeby odklonit dopravu. Stává se, že při špatném navržení například auta objížďkou nemůžou projet, protože úsek nemá dostatečnou kapacitu. Už na úrovních okresů se jedná o neskutečně složitý problém. Hlavní a nejtěžší pro nás bude vymyslet právě matematickou část řešení,“ vysvětluje Matyska.

Spolupráci a své kapacity nabízí Cerit-SC vědeckému bádaní ve všech možných oborech. Kromě univerzitních center, jako je Ceitec, či akademických a vědeckých institucí, s ním spolupracují také soukromé firmy.

„Pomáháme jim překonat výzkumnou fázi projektů. Pro ČEZ jsme například dělali modelování takzvaných smartmeters – chytrých měřičů spotřeby energie. Vymýšleli jsme pro ně prostředí, ve kterém by se simulace měření na více než třech milionech smartmetrů vůbec dala uskutečnit,“ popisuje ředitel Ústavu výpočetní techniky MU.

Centrum zde podle Matysky není primárně pro to, aby jen samo bádalo, ale má aktivně vyhledávat možnosti výzkumu a vývoje, které zahrnují výzkumnou složku jakéhokoliv oboru, ať už jde o techniku, filozofii či medicínu, společně se složkou informatickou. „A tu si bereme na starost právě my,“ shrnuje Matyska hlavní roli centra.

Hlavní novinky