Přejít na hlavní obsah

Studentka si odnesla první cenu z prestižní konference

upravena_Chaloupkova_chemicka_resize_resize.jpgRadka Chaloupková, doktorandka fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě MU, získala hlavní cenu na VI. mezioborové konferenci mladých chemiků, biochemiků a biologů, kterou ve dnech 14. až 17. června pořádala firma Sigma-Aldrich, největší světový dodavatel chemikálií pro výzkumné účely. Soutěže se zúčastnilo šedesát pět soutěžících z České republiky.

Mezioborové konference jste se zúčastnila již podruhé. Jak setkání probíhá? Kdo se může přihlásit?

Mezi hlavní cíle konference patří jednak možnost mladých vědců prezentovat, ale i obhajovat vlastní práci před odborným publikem, dále možnost diskuse a případné navázání mezioborové spolupráce a konečně i rozšíření obzorů a zjištění nejnovějších výsledků a trendů v oblasti chemie, biochemie a biologie. Do soutěže se smí přihlásit kdokoli z vědeckých a výzkumných pracovníků mladší třiceti pěti let. Odborná komise na základě došlých abstraktů vybere projekty, které budou prezentovány formou přednášky, a jiné, které se objeví ve formě posteru. Přednášek letos bylo třicet tři, posterů o jeden méně. Na závěr konference jsou udělovány dva granty za nejlepší přednášku (jeden v oboru chemie a druhý v oboru biochemie, molekulární biologie a příbuzné) v hodnotě padesát tisíc korun na volný nákup zboží od firmy Sigma-Aldrich.

Ocenění pro mě znamená osobní satisfakci a uznání, že náš výzkum vedeme správným směrem, říká Radka Chaloupková. Foto: Petr Preclík.
Ocenění pro mě znamená osobní satisfakci a uznání, že náš výzkum vedeme správným směrem, říká Radka Chaloupková. Foto: Petr Preclík.

Se svou přednáškou na téma Řízení stereoselektivity enzymu fyzikálně-chemickými parametry jste vyhrála kategorii biochemie, molekulární biologie a příbuzné. Čím se ve svém projektu zabýváte a jaké je případné budoucí využití jeho výsledků v praxi?
Můj výzkum je součástí týmového projektu Loschmidtových laboratoří, jehož cílem je studovat strukturu a funkci enzymů. Já studuji vlastnosti enzymu DbjA, který patří do rodiny halogenalkandehalogenáz. V současné době mají Loschmidtovy laboratoře podané dvě patentové přihlášky, z nichž jedna souvisí s mým výzkumem. Snažíme se navázat kontakty s chemickými a farmaceutickými firmami. Využití enzymů s vysokou enantioselektivitou pro produkci opticky čistých látek totiž může usnadnit technologický proces výroby průmyslově využívaných sloučenin. Konkrétním příkladem opticky čisté látky, kterou je enzym DbjA schopen syntetizovat, je např. (S)–2-pentanol a (S)–2-heptanol, které jsou využívány jako intermediáty při přípravě léčiv na zpomalení Alzheimerovy choroby.

Co pro vás vítězství na konferenci znamená?
Úroveň přednášek byla velmi vysoká, vítězství tedy pro mě samozřejmě znamená satisfakci a potěšení, ale také uznání, že výzkum, který provádíme v naší skupině, vedeme správným směrem a je o něj zájem. Grant padesáti tisíc korun na nákup chemikálií u firmy Sigma-Aldrich nám pomůže zafinancovat výzkum. Při našich experimentech často využíváme sloučeniny s vysokým standardem čistoty, které bývají velmi drahé.

Jaké jsou vaše další plány? Plánujete v projektu pokračovat i nadále?
V Loschmidtových laboratořích pracuji pátým rokem, projekt, který jsem na konferenci prezentovala, jsem řešila téměř dva roky. V současné době se chystáme detailně prostudovat reakční mechanismus enzymu DbjA a dále otestovat jeho katalytickou účinnost v přítomnosti organických rozpouštědel. Výsledky tohoto výzkumu plánuji shrnout ve své disertační práci.

Hlavní novinky