Přejít na hlavní obsah

Prezident Zeman opět nepozval rektory na Hrad

Pozvánku nedostal také rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Vloni rektor Mikuláš Bek spolu s dalšími emeritními rektory MU připomněl výročí vzniku samostatného Československa položením věnce u sochy Tomáše Garrigua Masaryka v Brně. Letos to zopakuje.

Letitá tradice, že jsou při příležitosti oslav státního svátku 28. října zváni na Pražský hrad rektoři veřejných vysokých škol, byla letos podruhé porušena. Představitelé dvou významných univerzit – Masarykovy a Jihočeské univerzity – opět pozváni nebyli.

Prezident Miloš Zeman se vloni urazil poté, co Masarykova univerzita odmítla jeho přednášku na své půdě v předvolebním období kvůli riziku volební agitace. Zeman byl a stále je čestným předsedou strany, která kandidovala do poslanecké sněmovny. Další nepozvaný rektor Libor Grubhoffer z Jihočeské univerzity pak veřejně podpořil Martina C. Putnu, kterého Zeman odmítal jmenovat profesorem.

Stanovisko Masarykovy univerzity:
Masarykova univerzita trvá na svém dlouhodobém postoji k vystoupení politiků na akademické půdě v předvolebním období, který v minulém roce potvrdily akademický senát i správní rada univerzity. Pokud se opakuje situace z loňského roku, kdy prezident nepozval rektora MU k oslavám státního svátku 28. října, znamená to, že Masarykova univerzita a pan prezident Zeman mají stále odlišný názor na působení politiků na akademické půdě. Rektor MU připomene výročí vzniku samostatného Československa položením věnce u sochy Tomáše Garrigua Masaryka v Brně.

Stanovisko České konference rektorů:
Představitelé dvou významných vysokých škol – Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity – opět nebyli pozváni. Česká konference rektorů s tímto přístupem zásadně nesouhlasí a považuje ho v souvislosti se státním svátkem republiky za nedůstojný. Oslavy výročí 28. října nepovažujeme za soukromou akci, ale za oficiální, vysoce reprezentativní shromáždění a okruh zvaných hostů by proto neměl být ovlivňován případnými neshodami z minulosti.

Hlavní novinky