Přejít na hlavní obsah

Konference EUA byla slavnostně zahájena

anotace.jpgSlavnostní zahájení konference Evropské asociace univerzit (EUA) se uskutečnilo ve čtvrtek 19. října ve Sněmovním sále Nové Radnice v Brně. Před plnou halou, ve které se sešlo téměř tři sta vrcholných představitelů evropských univerzit, jako první vystoupil prezident EUA Georg Winckler. Ve svém krátkém projevu představil základní cíle konference, jejímž tématem jsou evropské univerzity jako katalyzátory v rozvoji regionálních inovací. „Jedním z hlavních cílů je najít nástroje a postupy, které mohou univerzity uplatnit, aby dosáhli zvýšení svého podílu na regionálním rozvoji,“ vyzdvihl Winckler.

Dalším v pořadí řečníků byli zástupci regionu, kde se konference koná. Za Jihomoravský kraj vystoupil náměstek hejtmana Milan Venclík, který vyzdvihl dlouhou a úspěšnou spolupráci mezi krajem a brněnskými univerzitami. „Podpora inovačních procesů, kooperace mezi podnikatelskou sférou, univerzitami a dalšími výzkumnými centry a zapojení nových technologií – to všechno jsou důležité priority Jihomoravského kraje,“ upřesnil Venclík. V obdobném duchu mluvil i další řečník, primátor města Brna Richard Svoboda. „Město ví, že z výjimečné koncentrace mozků, které přináší univerzitní prostředí, může jen profitovat, a podílí se proto na řadě projektů, které rozvoji univerzit pomáhají nebo jsou jeho předpokladem,“ uvedl Svoboda.

Zahajeni
Na slavnostním zahájení konference vystoupili se svými projevy mimo jiné rektor MU Petr Fiala (vlevo) a prezident EUA Georg Winckler. Foto: Ondřej Ženka.


S rozsáhlým projevem vystoupil za pořadatelskou stranu rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Na úvod stručně představil šestici pořádajících brněnských univerzit. Dále delegátům vyložil rozvoj univerzitního prostředí v městě Brně a představil současné projekty, na nichž se univerzity podílejí spolu s místní veřejnou správou a aplikační aférou. Zmínil přitom zejména projekt Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích, Jihomoravské inovační centrum a výhledově také ambiciózní projekt Středoevropského technologického institutu. „Rozvoj Jihomoravského kraje je těsně svázán s rozvojem brněnských univerzit a jejich společná práce reprezentuje úspěšný model těsné spolupráce mezi veřejnou správou na všech úrovních, veřejnými univerzitami a soukromým sektorem,“ uvedl rektor Fiala.

Koncert
Závěr večera vyplnilo koncertní vystoupení komorního orchestru Janáčkovy akademie Múzických umění, který před účastníky konference sehrál vybrané skladby od Wolfganga Amadea Mozarta. Foto: Ondřej Ženka.


Prostřednictvím předtočeného videozáznamu promluvil k shromážděným na samý závěr i evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik. „Věřím, že univerzity se mohou stát rozhodujícím činitelem v regionálním rozvoji, což může mít velkou roli pro formování zítřejší Evropy,“ nastínil svou vizi Potočnik.

Závěr večera vyplnil raut a koncertní vystoupení komorního orchestru Janáčkovy akademie Múzických umění, který před účastníky konference sehrál vybrané skladby od Wolfganga Amadea Mozarta.

Hlavní novinky