Přejít na hlavní obsah

V Brně začala jednání zástupců evropských univerzit

anotace4.jpgV prostorách brněnské Masarykovy univerzity a Nové radnice byla ve čtvtek 19. října zahájena třídenní jednání téměř tří set delegátů Evropské asociace univerzit (EUA). Konference EUA se konají zpravidla dvakrát ročně, letos se tak děje poprvé na území České republiky. O pořadatelství konference, jejímž hlavním tématem je podíl univerzit na regionálním rozvoji, se společně dělí šest brněnských vysokých škol ve spolupráci s městem Brnem a Jihomoravským krajem. „Důvod, proč se konference koná právě v Brně, je zřejmý – brněnské univerzity se podílejí na celé řadě aktivit, které je činí motorem regionálního rozvoje,“ vysvětlil výběr místa pořádání prestižní konference, kterého se účastní na 280 delegátů ze 33 zemí, současný prezident EUA a rektor Vídeňské univerzity Georg Winckler.

Konference
Konference Evropské asociace univerzit se zúčastnilo téměř tři sta delegátů z třiatřiceti zemí. Foto: Ondřej Ženka.

Už v dopoledních hodinách se včera konala první přípravná jednání direktoriátu EUA, členů Rady EUA a představitelů národních rektorských konferencí. Na setkání Rady EUA delegáti hovořili mimo jiné o synchronizaci vysokoškolských vzdělávacích standardů ve společném evropském prostoru; diskuse se dotkly také tématu ekonomické soběstačnosti vysokých škol a problému rozšíření a zkvalitnění aplikovaného výzkumu, který by umožnil užší spolupráci univerzit s průmyslovým sektorem. Odpoledne pak proběhlo setkání rektorů českých vysokých škol s prezidentem EUA Wincklerem, při kterém zazněly například otázky směřující k přípravě společného hodnotícího systému pro evropské univerzity či k vytváření společných aktivit univerzit v oblasti public relations.

Samotná konference byla slavnostně zahájena v podvečer ve Sněmovním sále brněnské Nové radnice. Prezident EUA Georg Winckler zde připomněl dílčí cíle brněnské konference, kterými jsou kromě jiného výměna zkušeností z různých evropských regionů, identifikace prostředků, které mohou zvýšit přínos univerzit ke zlepšování ekonomiky regionů, či vyjasňování role evropské politiky v podpoře univerzit jako klíčových partnerů a nositelů regionálního rozvoje. „Věřím, že univerzity se mohou stát rozhodujícím činitelem v regionálním rozvoji, což může mít velkou roli pro formování zítřejší Evropy,“ sdělil na dálku delegátům konference prostřednictvím videozáznamu evropský komisař pro vědu a rozvoj Janez Potočnik, podle kterého jsou to především samotné univerzity, kdo profituje z těsného partnerství z regionální ekonomikou a veřejnou správou.

Recnici
Na setkání Rady EUA delegáti hovořili mimo jiné o synchronizaci vysokoškolských vzdělávacích standardů ve společném evropském prostoru. Foto: Ondřej Ženka.

Jak uvedl ve své zahajovací řeči rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala, podpora regionálního rozvoje a inovací ze strany brněnských vysokých škol již přináší některé konkrétní výsledky, jakými jsou například Jihomoravské inovační centrum či Jihomoravské centrum mezinárodní mobility.„Rozvoj Jihomoravského kraje je těsně spjat s rozvojem brněnských univerzit; jejich společná práce reprezentuje úspěšný model úzké spolupráce mezi veřejnou správou na všech úrovních, veřejnými univerzitami a soukromým sektorem,“ uvedl rektor Fiala. Pořadatelství konference EUA pak podle něj dále zvyšuje šance brněnských univerzit v soutěži o prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie a může napomoci ve snaze získat pro Brno některé rozsáhlé investiční projekty do vědy a výzkumu, jakým jsou například projekty Středoevropského technologického institutu (CETI) či Evropského technologického institutu (EIT).

Hlavní novinky