Přejít na hlavní obsah

Zdravotně postižení studenti MU získají nové vybavení

DSC_0115_anotace.jpgČtyři nové učebny a zcela nový hardware i software pro Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky jsou výsledkem partnerství, které koncem září stvrdily podpisem Masarykova univerzita a společnost IBM Česká republika. Součástí partnerské smlouvy jsou navíc i zaškolovací kurzy a stáže, které IBM nabídne vybraným zdravotně postiženým studentům v průběhu roku 2007.

Čtyři nové učebny a zcela nový hardware i software pro Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky jsou výsledkem partnerství, které koncem září stvrdily podpisem Masarykova univerzita a společnost IBM Česká republika. Součástí partnerské smlouvy jsou navíc i zaškolovací kurzy a stáže, které IBM nabídne vybraným zdravotně postiženým studentům v průběhu roku 2007.

Masarykova univerzita patří v evropském měřítku mezi vysoké školy s největším procentuálním zastoupením studentů se zdravotním postižením a poměrné zastoupení hendikepovaných je mezi studenty MU přibližně stejné jako v běžné populaci – na některých fakultách dokonce vyšší. Ve světě tomuto procentuálnímu zastoupení konkurují jen instituce, které se na vzdělávání hendikepovaných speciálně zaměřují.

U příležitosti podpisu partnerské smlouvy mezi MU a IBM byla také představena zařízení, která využívají zdravotně postižení studenti ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky. Jedním z těchto nástrojů je digitální zvětšovací lupa. Foto: Ondřej Ženka.
U příležitosti podpisu partnerské smlouvy mezi MU a IBM byla také představena zařízení, která využívají zdravotně postižení studenti ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky. Jedním z těchto nástrojů je digitální zvětšovací lupa. Foto: Ondřej Ženka.

Vzhledem k tomu, že počet postižených studentů na MU stoupá – meziročně o necelých 45 procent – přistoupila univerzita k restrukturalizaci stávajícího Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky. Právě v tom jí pomohlo partnerství se společností IBM. „Velmi oceňuji, že i soukromý sektor má zájem o podporu vzdělávání studentů se specifickými nároky, a je skvělé, že můžeme společně s IBM pomoci těmto našim studentům otevírat dveře na cestě za vzděláním, ke kterému však musejí stejně jako všichni ostatní dojít vlastními silami,“ řekl rektor MU Petr Fiala.

Společnost IBM je známá tím, že podporuje zdravotně postižené od počátku své existence. „Diverzita je základním stavebním kamenem naší firmy a těší nás, že můžeme přispět k takovému prostředí i na půdě MU,“ řekl generální ředitel IBM Česká republika Aleš Bartůněk a vysvětlil, že právě informační technologie jsou skvělým nástrojem, který může pomoci zdravotně postiženým překonávat to, co jim brání v plnohodnotném zapojení do života. Mezi takové technologie patří především čtecí zařízení s hmatovým a hlasovým vstupem, digitální zvětšovací lupy nebo elektronické záznamníky.

Součástí prezentace nástrojů využívaných ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky byla i prohlídka nových prostor střediska. Na ní se setkali evropský manažer IBM pro diverzitu pracovních sil Yves Veulliet (vlevo) a ředitel střediska Petr Peňáz se zrakově postiženými studenty. Foto: Ondřej Ženka.
Partnerství, které umožní nákup zařízení pro hendikepované studenty, stvrdily koncem září podpisem Masarykova univerzita a společnost IBM Česká republika. Foto: Ondřej Ženka.

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky kromě toho, že umožňuje hendikepovaným práci s těmito přístroji, zajišťuje celouniverzitní servis znakového tlumočení a vydávání studijní literatury v elektronické a hmatové podobě. Přizpůsobuje tak studium potřebám daného hendikepu. Nesnaží se však zdravotně postižené studenty pozitivně diskriminovat. Všichni procházejí týmiž vstupními i průběžnými testy jako studenti bez hendikepu.
Postavení postiženého studenta je také jednoznačně zakotveno směrnicí rektora – není tedy vnímáno jako série organizačních výjimek posuzovaných ad hoc, nýbrž jako přirozený systémový jev, s nímž univerzita počítá, a jasně pro něj vymezuje práva a povinnosti obou stran. MU také před postiženého nestaví seznam oborů, které lze s daným hendikepem studovat, nýbrž pouze uvádí, který obor nelze ke studiu doporučit. Důsledkem je velké rozptýlení těchto studentů po různých fakultách a oborech.

„Technologická podpora Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky pro mě znamená opravdu mnoho při stírání rozdílů mezi mými studijními možnostmi a možnostmi ostatních studentů. Šetří mi zejména spoustu času, který bych musel namísto studiu věnovat například převádění studijních materiálů do elektronické podoby,“ říká student bakalářského studijního programu na Pedagogické a Filozofické fakultě Peter Adamec, který má těžké zrakové postižení.

V absolutních číslech je mezi zdravotně postiženými nejžádanější Pedagogická fakulta, která má čtyřicet tři hendikepované studenty. Následuje Fakulta informatiky s třiceti pěti studenty. Procentuálně je však vyšší koncentrace hendikepovaných studentů na FI  celkem 1,8 %. Na PdF je to 0,7 %. Foto: Ondřej Ženka.
V absolutních číslech je mezi zdravotně postiženými nejžádanější Pedagogická fakulta, která má čtyřicet tři hendikepované studenty. Následuje Fakulta informatiky s třiceti pěti studenty. Procentuálně je však vyšší koncentrace hendikepovaných studentů na FI - celkem 1,8 %. Na PdF je to 0,7 %. Foto: Ondřej Ženka.

V současné době středisko eviduje na MU sto sedmdesát čtyři zrakově, sluchově nebo pohybově těžce postižené, nevidomé a neslyšící studenty. Mezi řádnými studenty je dále dvacet studentů s vývojovými poruchami učení a dvě osoby s postižením psychickým. Rovněž dalších osmdesát účastníků celoživotního vzdělávání je hendikepovaných.
V absolutních číslech je mezi zdravotně postiženými nejžádanější Pedagogická fakulta, která má čtyřicet tři hendikepované studenty. Následuje Fakulta informatiky s třiceti pěti studenty. Procentuálně je však vyšší koncentrace hendikepovaných studentů na FI – celkem 1,8 %. Na PdF je to 0,7 %.

Hlavní novinky