Přejít na hlavní obsah

Devátý ročník mezinárodní konference Text, Speech and Dialogue

Ve dnech od 11. do 15. září 2006 se v brněnském hotelu Continental konal 9. ročník mezinárodní konference Text, Speech and Dialogue – TSD 2006. Konferenci organizovala Fakulta informatiky MU ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Letošního ročníku se zúčastnilo 142 účastníků z celkem 44 zemí světa.

Od svého založení se konference postupně vyvinula ve významné fórum pro prezentaci nových vědeckých výsledků a výměnu zkušeností mezi vědci z postkomunistických zemí a jejich západními kolegy. Sborník konference vychází pravidelně v nakladatelství Springer-Verlag v řadě Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI).

Konference se primárně zabývá problematikou souvislostí výzkumu v oblasti počítačového zpracování mluveného i psaného jazyka a dialogových systémů. Dílčími tématy jsou pak zpracování rozsáhlých souborů textových informací, vytváření jazykových korpusů a jazykových modelů, syntéza a rozpoznávání řeči či vytváření uživatelsky přívětivých rozhraní pro komunikaci člověka s počítačem. V neposlední řadě se konference věnovala také problematice vývoje dialogových informačních systémů komunikujících s uživatelem s využitím psané i mluvené formy přirozeného jazyka. Speciálním tématem tohoto ročníku byly souvislosti mezi zmíněnou problematikou a počítačovým zpracováním emocí.

Přednášejícími byli špičkoví světoví odborníci Eduard Hovy, Louise Guthrie, James Pustejovsky či Eva Hudlická. V průběhu konference dále zaznělo mnoho zajímavých příspěvků a byla prezentována řada posterů, které budily značný zájem. V závěru konference proběhla panelová diskuse (panelisty byli Eva Hudlická, Ivan Kopeček, Nadia Mana, Geza Nemeth) na téma počítačového zpracování emocí, která vzbudila mezi účastníky konference širokou pozitivní odezvu a prokázala stále se zvyšující zájem o tuto vědní oblast.

Ivan Kopeček,
katedra informačních technologií FI

Hlavní novinky