Přejít na hlavní obsah

ESF oslavila 15 let od svého vzniku

anotace_konference_ESF.jpgVýročí oslavila ESF ve dnech 13. 9.–14. 9. 2006 dvoudenní mezinárodní ekonomickou konferencí s názvem „Česká ekonomika v procesu globalizace“. Záštitu nad konferencí převzali Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje, a PhDr. Richard Svoboda, primátor Statutárního města Brna. Na konferenci přijelo celkem 280 účastníků nejen z České republiky, ale také z Maďarska, Rakouska, Německa, Polska a Slovenska.

Konferenci zahájil krátkým pozdravem brněnský primátor PhDr. Richard Svoboda. Poté následoval ceremoniál udílení slavnostních medailí osobám, které se zasloužily o vznik a rozvoj Ekonomicko-správní fakulty či o spolupráci s ní. Dopolední program zakončil jeden z prvních absolventů ESF MU Ing. Viktor Kotlán, t. č. hlavní ekonom České spořitelny, přednáškou „Odložení přijetí eura v České republice = ztráta jediné kotvy hospodářské politiky?“

Dvoudenní mezinárodní ekonomické konference se zúčastnily téměř tři stovky odborníků ze zemí střední Evropy.
Dvoudenní mezinárodní ekonomické konference se zúčastnily téměř tři stovky odborníků ze zemí střední Evropy.

Další jednání probíhala v osmi sekcích s následujícím zaměřením: Konkurenceschopnost a hospodářská politika, Role a problémy veřejného sektoru v moderním sociálním státě, Manažer a jeho úloha pro úspěšnost podniku, Finanční řízení podniků a institucí, Inovační potenciál regionů ČR, Kvantitativní metody a modely v ekonomii, Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku, Metodika odborně zaměřeného jazykového vzdělávání na ekonomických vysokých školách a srovnání cílových úrovní se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (s anglickou, německou a francouzskou podsekcí).

Slavnostní atmosféru prvního dne konference završilo strhující představení kultovního muzikálu Balada pro banditu v Divadle Husa na provázku v režii Vladimíra Morávka.

Doprovodným programem konference pak byly Sejbalovy numismatické dny na téma „Měnové poměry a mincovnictví 13. století“, které zorganizovala katedra financí ESF ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Duchovním centrem Vranov u Brna, a to ve Vranově u Brna od 19. do 21. září 2006.

Simona Škarabelová,
Ekonomicko-správní fakulta MU

Hlavní novinky