Přejít na hlavní obsah

E-learning není samospasitelný, ale pomáhá

Toto sdělení lze vyčíst z odpovědí na několik otázek, které jsme položili dvěma e-techničkám. Náplní jejich práce je pomáhat učitelům se zvládnutím e-learnigové agendy Informačního systému MU.

upravena_JanaMikulova_vyska-resize.jpg
Jana Mikulová, e-technička na Filozofické fakultě
S jakým přístupem učitelů k e-learningu se nejvíce setkáváte? Je vidět rozdíl mezi generacemi pedagogů?
Přirozeně se setkávám nejvíce s učiteli, kteří pokládají nějakou formu e-learningu za užitečnou a chtějí e-learning ve své výuce používat. V jeho využití nejsou věkové rozdíly rozhodující. Důležitější je chuť a síla učit se nové věci, což s věkem přímo nesouvisí. Je samozřejmě logické, že mladší učitelé měli větší šanci se s počítačem více „skamarádit“. Avšak i řada starších učitelů se s informačními technologiemi vypořádala s úspěchem.

Který e-learningový nástroj učitelé nejvíc používají?
Na FF učitelé nejvíce využívají možnost vystavovat studijní materiály, někteří se pouštějí i do odpovědníků a interaktivních osnov.

Jaké formě spolupráce s vámi dávají učitelé nejvíc přednost?
To je individuální. Někdo si chce věc vyzkoušet sám a ozve se v okamžiku, kdy mu něco není jasné nebo má nějaké speciální požadavky. Jinému vyhovuje nechat si na úvod ukázat a vysvětlit základní postupy, které si pak sám zkouší.

Jaký způsob zaškolování učitelů vám připadá nejvhodnější?
Myslím, že nejprve je třeba poskytnout základní informaci, co je možné dělat a k čemu to může sloužit. Pak je nejefektivnější individuální práce s motivovaným učitelem nebo malou skupinkou.

Jak daleko má MU k tomu, aby všichni učitelé využívali všechny dostupné e-learningové nástroje?
Předně si myslím, že není cílem, aby všichni využívali všechny nástroje. Na MU je velké množství kurzů lišících se obsahem i formou výuky. Různé agendy a možnosti jsou tu proto, aby si každý mohl vybrat to, co je pro jeho předmět nejlepší. E-learning není sám o sobě samospasitelný. Je to nástroj, který může přispět ke zkvalitnění výuky. Primární jsou samozřejmě kvalitní pedagogové a studenti se zájmem o studium.

Jak vidíte budoucnost e-learningu na MU?
E-learning se podle mého názoru bude na MU využívat stále více. Domnívám se, že rozvoj e-learningu bude souviset mimo jiné s vysokým počtem studentů a se šířením kombinované, distanční a celoživotní formy vzdělávání.

Jaké problémy řešíte nejčastěji?
To je různé. Mnohdy učitel nebo student nějakou věc prostě přehlédne, nastaví si např. špatně období nebo přístupová práva. Někdy učitelé přicházejí s nápady, jaká nová funkce by se jim pro výuku hodila. Jsou to velmi cenné ohlasy, které pomáhají rozvoji systému.

upravena_Andrea_Lukasova-resize.jpg
Andrea Lukášová, e-technička na Právnické fakultě
S jakým přístupem učitelů k e-learningu se nejvíce setkáváte? Je vidět rozdíl mezi generacemi pedagogů?
Stále se setkávám s mnoha vyučujícími, kteří si o e-learningu myslí, že jakmile ho začnou ve své výuce více využívat, povede to k tomu, že studenti už nebudou mít potřebu navštěvovat jejich přednášky. Z toho důvodu nejsou elektronické podpoře výuky příliš nakloněni. Každopádně jsem ráda, že vyučujících, kteří e-learning chápou jako výborný doplněk kontaktní výuky a možnost, jak svou práci zefektivnit, je stále více. Myslím si, že rozdíl mezi generacemi není. Setkávám se s pokrokovými vyučujícími starší generace i zatvrzelými zastánci konzervativních metod v řadách mladých.

Který e-learningový nástroj učitelé nejvíc používají?
Nejvíce využívaným nástrojem je vystavování učebních materiálů v příslušném předmětu.

Jaké formě spolupráce s vámi dávají učitelé nejvíc přednost?
Vyučující se na mě zpravidla obracejí s žádostmi o vysvětlení, ukázku a zaškolení k dané e-learningové agendě, případně o radu, jakými prostředky mohou uskutečňovat své záměry. Při přípravě konkrétního materiálu jim pomáhám s technickou realizací v rámci Informačního systému MU.

Jaký způsob zaškolování učitelů vám připadá nejvhodnější?
Nelze obecně říci, jaký způsob školení je nejvhodnější. Vždy se snažím přizpůsobit dané osobě a vycházet jí způsobem zaškolování maximálně vstříc.

Jak vidíte budoucnost e-learningu na MU a jak daleko máme k tomu, aby všichni učitelé využívali všechny dostupné e-learningové nástroje?
Budoucnost e-learningu na MU vidím pozitivně. Stav, kdy úplně všichni vyučující využívají úplně všechny dostupné e-learningové nástroje, je podle mého názoru příliš ideální na to, aby se stal reálným. Myslím, že mým úkolem ani není přesvědčovat, aby všichni používali všechno. Stačí, pokud vyučující využijí to, co by jim mohlo pomoci dosáhnout požadovaného cíle – např. zvýšit úspěšnost studentů u zkoušky procvičováním učiva nebo pohodlněji organizovat zkoušení velkého počtu studentů atd.

Jaké problémy řešíte nejčastěji?
Problémy, se kterými se setkávám, mají často počátek v nesprávném pochopení funkce dané aplikace. Nelze říci, že příčina je na straně systému, ale ani na straně jeho uživatelů. Každý své prostředí vnímáme jinak, takže vždy se najde někdo, komu systém vyhovovat nebude.

Hlavní novinky