Přejít na hlavní obsah

Projekt Studium pro praxi rozvíjí praktické dovednosti

DSCN9978_anotace.jpgPočínaje letošním podzimním semestrem se bude na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií (MVES) Fakulty sociálních studií realizovat nový akademický projekt, který finančně podpořil Evropský sociální fond a ministerstvo školství. „Jde o výuku prakticky orientovaných předmětů, které mají absolventům zajistit lepší konkurenceschopnost na pracovním trhu,“ vysvětlil vedoucí projektu Mgr. et Mgr. Vít Dočkal z Mezinárodního politologického ústavu (IIPS), který celý projekt připravil a realizuje.

Co bylo podnětem pro zavedení praktických předmětů?

Byli to v podstatě sami studenti. V anketě jsme se jich ptali, zda jsou spokojeni se školní přípravou na budoucí zaměstnání. Drtivá většina odpověděla, že jim v rámci výuky chybí praktické dovednosti a určitá návaznost na budoucí povolání.

Co všechno obnáší příprava projektu financovaného EU?
Není to vůbec jednoduché. Většinu přípravy tvoří administrativa. Na druhou stranu IIPS má s podobnými projekty zkušenosti, tento projekt získal devadesát šest bodů ze sta, tím byl ohodnocen jako čtvrtý nejlepší ze všech.

Jak bude probíhat výuka a kdo se na ní bude podílet?
Projekt pod názvem Studium pro praxi tvoří tři kurzy vyučované v jednotlivých semestrech. Každý z nich reaguje na jinou poptávku pracovního trhu. První z nich se zaměřuje na Public relations. Co se týká lidských zdrojů, oblast PR je u nás dlouhodobě poddimenzovaná a v tomto sektoru je potřeba mladých dynamických lidí. Druhý kurz je zaměřen na vyjednávání a diplomacii. ČR má takových odborníků nedostatek a poptávka se zvyšuje nejen ve veřejné sféře, ale také v soukromé. Kurz bude navíc veden převážně v angličtině. Poslední kurz reaguje na nadcházející sedmileté období nové finanční perspektivy. ČR může získat od Evropské unie až sto miliard korun ročně, potřebuje však odborníky, kteří budou schopni vytvářet úspěšné projekty. Výuku všech kurzů zabezpečují experti z prestižních českých společností, kteří také spolupracují na tvorbě studijních materiálů.

Vedoucí projektu Studium pro praxi Mgr. et Mgr. Vít Dočkal a Bc. Jana Krištoforyová, asistentka projektu, při přípravě podkladů pro první kurz Firemní komunikace a řízení reputace. Více o projektu na www.iips.cz.
Vedoucí projektu Studium pro praxi Mgr. et Mgr. Vít Dočkal a Bc. Jana Krištoforyová, asistentka projektu, při přípravě podkladů pro první kurz Firemní komunikace a řízení reputace. Více o projektu na www.iips.cz.

Věříte, že pouhá výuka profesionály z praxe stačí k získání praktických dovedností?
Určitě ne, proto jsou první dva kurzy doplněny o stáže ve vybraných společnostech, které mohou účastníkům poskytnout vazbu na budoucí zaměstnání. Výstupem posledního kurzu bude vypracování projektu, kterým mohou studenti žádat o konkrétní dotační titul z finančních prostředků evropských fondů.

Jak dlouho se projekt připravoval?
První myšlenka vznikla už v roce 2005, z administrativních důvodů byl projekt schválen až v červenci 2006.

Jaký rozpočet získal IIPS na tento projekt?
Objemem patří projekt mezi středně velké, ale cíle jsou ambiciózní. Rozpočet na všechny kurzy činí přes dva a půl milionu korun.

Co si od celého projektu slibujete?
Absolventy, kteří budou schopni ihned reagovat na poptávku pracovního trhu a obstojí v konkurenci. Samozřejmě také prosazení jména katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, Mezinárodního politologického ústavu a Masarykovy univerzity vůbec. A také upevnění vazeb mezi univerzitou a soukromým sektorem.

Připravujete i další projekty podobného charakteru?
V tuto chvíli nelze žádosti podávat, tyto dotační tituly jsou uzavřené. Nejbližší termín je až zhruba za rok. Ale co se týká rozvoje lidských zdrojů obecně, máme v tuto chvíli schválen projekt na výuku učitelů základních škol o EU, na kterém opět spolupracuje IIPS a katedra MVES.

Hlavní novinky