Přejít na hlavní obsah

Medici zažívají převrat v systému výuky

Celkem 67 předmětů v oboru Všeobecné lékařství prošlo rozsáhlými změnami, který zohledňují pokrok medicíny.

Desítky let stabilní systém výuky mediků se nyní proměňuje na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Mimo jiné na základě inspirace na západních univerzitách prošlo v rámci projektu Optimed během uplynulých tří let podstatnou úpravou a inovací celkem 67 předmětů v rámci oboru Všeobecné lékařství.

Masarykova univerzita získala na projekt 40 milionů korun z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Důvodem prováděných změn je velký nárůst množství medicínských poznatků, který na současné studenty klade velké nároky. Díky nově zprovozněnému online systému mohou ale studenti například zjistit, co konkrétně budou po absolvování jednotlivých kurzů znát a ovládat a jaké jsou přesné požadavky ke zkoušce.

„Změn v obsahové stránce se dočkaly nejen jednotlivé přednášky a semináře, ale i mnohé celé předměty. Zhruba šest kurzů jsme zcela zrušili a naopak čtyři přibyly. Projekt tak umožnil doslova převrat ve výuce medicíny,“ řekl Jaroslav Štěrba, proděkan pro výuku v klinických oborech na lékařské fakultě. Ve studentské praxi to podle něj znamená například to, že se už neučí do nejmenších detailů anatomie, ale medikům naopak přibyla třeba molekulární genetika, jejíž poznatky jsou pro lékaře čím dál důležitější.

Na vytvoření nového systému studia se podíleli jak přednášející z teoretických oborů fakulty, tak i zástupci jednotlivých klinik z obou brněnských fakultních nemocnic. Na přípravě systému pracovalo 385 pedagogů a garantů a dnes jej využívá 1500 pedagogů a tisíce studentů.

Stěžejními prvky projektu jsou tzv. výstupy z učení, tedy jasné definice toho, co by se měl student v rámci výuky přesně naučit. K dispozici jsou jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Na tyto výstupy z učení pak navazují jednotlivé stavební části studia, tzv. výukové jednotky, které mají stanovené jednoznačné parametry, které jsou v souladu se současnými evropskými standardy.

„Projekt Optimed představuje v českých podmínkách svým rozsahem zcela unikátní pokus o obsahovou i formální systematizaci studia medicíny a umožňuje do budoucna vytvářet lepší návaznost na střední školství i na výuku postgraduální a také zvyšovat kvalitu absolventů oboru všeobecné lékařství na lékařské fakultě,“ doplnil Štěrba.

Hlavní novinky