Přejít na hlavní obsah

Do čela pedagogické fakulty se postaví Jiří Němec

Nový děkan nastoupí do funkce 1. února. Fakultu povede čtyři roky.

Nový děkan Jiří Němec (vlevo) přebírá jmenovací dekret od rektora Mikuláše Beka.

Nového děkana Pedagogické fakulty MU Jiřího Němce včera jmenoval do funkce rektor Mikuláš Bek. Němec, který na pozici vystřídá Josefa Trnu, dosud působil jako prorektor pro záležitosti studentů MU a vedoucí katedry sociální pedagogiky. Čtyřleté funkční období mu začne 1. února.

„Chtěl bych fakultu vést cestou kvality na úkor kvantity. Studenti by měli školu navštěvovat méně, nicméně v tu dobu, kdy tam budou, by na ně měly být kladeny daleko větší nároky a student by si měl odnést pozitivní zkušenost a pocit smysluplnosti,“ řekl ke svým plánům Němec. Mimo jiné chce také nastavit vyšší laťku v přijímacím řízení.

Rád by vytvořil i centrum celoživotního vzdělávání, kde by učitelé z praxe našli příležitost pro rozšiřování nebo zvyšování své kvalifikace. Činnost centra by měla přímo navazovat na koncepci připravovaného učitelského kariérního řádu.

Jiří Němec je absolventem Masarykovy univerzity, kromě pedagogiky vystudoval také psychologii a má za sebou praxi učitele na základní škole. Jako pedagog a vědeckovýzkumný pracovník se zaměřuje na sociální pedagogiku, pedagogickou metodologii nebo pedagogiku volného času.

Rozhovor s Jiřím Němcem si přečtete už lednovém vydání měsíčníku Muni, které vychází 19. ledna.

Hlavní novinky