Přejít na hlavní obsah

Předmětová anketa se mění. Zapojte se

Anketa, ve které studenti hodnotí učitele, se změnila, aby dávala kvalitnější zpětnou vazbu.

S koncem podzimního semestru přichází nová éra předmětové anketyInformačním systému MU. Nejoblíbenější pomůcka pro získávání zpětné vazby od studentů má pozměněnou formu, která by měla poskytovat přesnější informace, jež pak bude možné lépe využít pro vylepšení výuky a práci učitelů.

Nově formulované otázky a jejich vysvětlující popisky, vylepšená aplikace, víc prostoru pro vlastní vyjádření, atraktivnější podoba výsledků. To jsou z pohledu studenta asi největší změny v průzkumu. Cílem je, aby anketa více plnila roli komunikačního nástroje mezi vysokoškoláky a pedagogy.

„Studentské hodnocení výuky je dnes v univerzitním světě samozřejmostí. Je to jeden z důležitých způsobů, jak se vyučující může dovědět, zda svou práci dělá dobře a co lze případně vylepšit nebo změnit. Proto je ale také potřeba, aby studenti přistupovali k anketě mimořádně zodpovědně a s vědomím, že jejich hodnocení ovlivní to, jak se budou učit následující generace,“ zdůraznil rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Co konkrétně se změnilo? Anketa má osm uzavřených otázek a jednu otevřenou. U každé z nich je navíc popisek, který upřesňuje danou otázku a dává doporučení, co všechno by měl student při jejím zodpovídání brát v potaz. Kromě toho je u každé otázky volné pole, kam může každý napsat své vlastní slovní hodnocení.

„Volné pole má studentům umožnit, aby zpřesnili své hodnocení na odpovědní škále a objasnili například volbu krajních hodnot,“ uvedla Šárka Hrabinová, vedoucí odboru pro strategii, který přípravu nové ankety koordinoval. Zatímco dřív se výzkum orientoval hlavně na hodnocení předmětu, nyní se víc zajímá o přístup učitele.

Dotazníky k jednotlivým předmětům jsou přístupné do 15. února. Studenti by je ideálně měli vyplňovat, až za sebou budou mít zkoušku nebo zápočet, protože jedině tehdy budou schopni zhodnotit předmět i vyučujícího komplexně.

Upravenou formu ankety pomáhali připravovat také členové Studentské komory Akademického senátu MU a testovali ji zástupci studentů ze všech fakult. Po uzavření ankety se budou moci účastníci, kteří ji dostatečně vyplní, podívat na výsledky všech předmětů na Masarykově univerzitě. Výsledky budou k dispozici také vyučujícím a jejich nadřízeným.

„Tento semestr je pilotním během a po vyhodnocení se ukáže, zda bude moci anketa pokračovat v nové podobě bez dalších změn. I proto je důležité, aby se do vyplňování zapojilo co nejvíce studentů,“ doplnila Hrabinová.

Hlavní novinky