Přejít na hlavní obsah

Ceitec má nové magnetické rezonance, jejich nákup byl v pořádku

Přístroje od firmy Siemens se nyní instalují v pavilonech Ceitecu v kampusu Masarykovy univerzity.

Přístroj Magnetom Prisma od společnosti Siemens.

Unikátní zařízení pro zobrazování funkcí a struktury mozku a míchy nukleární magnetickou rezonancí (NMR) získal za 100 milionů korun Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (Ceitec MU). Přístroje, jejichž nákup vyvolal zájem médií i poslanců, univerzita pořídila v souladu se zákonem. Potvrdil to opakovaně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) poté, co si na postup univerzity stěžovala společnost Philips Česká republika s.r.o. Přístroje od firmy Siemens se nyní instalují v pavilonech Ceitecu v univerzitním kampusu.

Antimonopolní úřad už vloni v dubnu konstatoval, že univerzita při zadávání veřejné zakázky na nákup těchto magnetických rezonancí formou jednacího řízení bez uveřejnění využila postup, se kterým zákon pro tyto případy počítá. Ve všech fázích výběrového řízení byly základní informace o jeho vyhlášení a průběhu oznamovány celoevropsky podle platných předpisů.

Proti rozhodnutí ÚOHS podala společnost Philips rozklad, úřad ale své stanovisko v listopadu potvrdil, a tak již nabylo právní moci. Philips podal na antimonopolní úřad žalobu, případem se zabývá také policie. Nicméně neexistoval žádný právní důvod, aby univerzita přístroje nepořídila, a proto musela dostát smluvním závazkům.

Masarykova univerzita nepořizovala přístroje pro klinické účely, pro které se používají v nemocnicích, ale pro účely vědecké, které se svými parametry od přístrojů používaných v klinických zařízeních liší. Potřebu specifického vybavení i unikátnost zařízení, které bylo pořízeno, prověřily čtyři odborné posudky, z nichž tři byly vypracovány zahraničními experty. Postup výběru dodavatele byl podle pravidel příslušného operačního programu schválen řídícím orgánem, tedy ministerstvem školství, a odpovídal předpisům platným v době vyhlášení výběrového řízení.

Dva přístroje od společnosti Siemens s intenzitou magnetického pole tři Tesla mají jedinečnou kombinaci technických i softwarových vlastností, které umožní kvalitnější výzkum v oblasti normálních funkcí lidského mozku, například pro výzkum rizikového chování řidičů nebo mozkové činnosti spojené s prožitkem hudby. Bude možné je využít také při odhalování změn nervového systému u lidí trpících rakovinou, epilepsií, schizofrenií, Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou a dalšími onemocněními nervového systému. Vědci z Ceitecu MU se budou zabývat také vývojem spolehlivější a včasnější diagnostiky těchto onemocnění a monitorováním vlivu léčby.

Hlavní novinky