Přejít na hlavní obsah

Rektor jmenoval Markétu Seluckou děkankou právnické fakulty

Fakultu povede následující čtyři roky. Proděkanský tým sestaví ve spolupráci s minulými děkany.

(zleva) Končící děkanka Naděžda Rozehnalová, nastupující děkanka Markéta Selucká a rektor Mikuláš Bek.

Děkanku Právnické fakulty Masarykovy univerzity 11. března jmenoval do funkce rektor Mikuláš Bek. Stane se jí Markéta Selucká z katedry občanského práva. Ve funkci vystřídá od 1. dubna Naděždu Rozehnalovou, která byla děkankou již dvě volební období po sobě a nemohla se znovu ucházet o zvolení. Selucká povede fakultu po následující čtyři roky.

>> přečtěte si prosincový rozhovor s Markétou Seluckou

„Ráda bych navázala na své předchůdce v děkanské funkci, jejichž práce si velmi vážím. Mám za to, že bude nutné v souladu s celkovou strategií Masarykovy univerzity zapracovat na Právnické fakultě MU zejména na internacionalizaci studia a rozšířit spolupráci se zahraničními univerzitami na mezinárodních projektech,“ uvedla Selucká ke svým plánům.

O funkci děkana se původně před akademickým senátem v prosinci ucházeli dva kandidáti, kromě Selucké také dosavadní proděkan pro strategii a rozvoj fakulty Petr Mrkývka působící na katedře finančního práva a národního hospodářství. V prvním kole skončila volba nerozhodně. Ve druhém kole nakonec Selucká získala potřebných 11 hlasů, tedy nadpoloviční většinu ze všech členů Akademického senátu PrF MU.

Selucké se v následujících měsících nedařilo najít mezi členy akademické obce spolupracovníky do svého týmu proděkanů, a tak oslovila externisty. Nově zvolený akademický senát fakulty posléze na svém zasedání začátkem března nevyjádřil ani jednomu z navržených proděkanů podporu.

Markéta Selucká poté spolu se čtyřmi předcházejícími děkany včetně stávající děkanky Rozehnalové dospěla k dohodě, že společně najdou vhodné proděkany z řad zkušených akademických pracovníků působících na Právnické fakultě MU, aby byla zajištěna kontinuita.

Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. je absolventkou Právnické fakulty MU. Nejprve pracovala ve státní správě, později v advokacii a podnikatelské sféře, v minulosti působila také jako asistentka předsedy Ústavního soudu. V současné době je docentkou na katedře občanského práva.

Hlavní novinky