Přejít na hlavní obsah

Kandidát na děkana FI: Musíme se víc otevřít zahraničním studentům i vědcům

O vedení Fakulty informatiky MU se podruhé uchází Michal Kozubek.

Michal Kozubek.

Své programové priority dnes představil akademické obci jediný kandidát na děkana Fakulty informatiky MU Michal Kozubek, který fakultu vedl už v předchozích čtyřech letech. Klíčová je pro něj internacionalizace v oblasti výzkumu i výuky a pokračování v obratu od kvantity ke kvalitě. Akademický senát rozhodne o budoucím děkanovi 22. dubna.

>> přečtěte si celé programové prohlášení

V oblasti výuky bude Kozubek klást větší důraz na získávání studentů ze zahraničí nebo z odlehlejších koutů České republiky a chce také více pracovat s talentovanými středoškoláky. „U navazujícího magisterského a doktorského studia je klíčové pokračovat s postupnou konverzí většiny kurzů do angličtiny, uvedl.

Kozubek také plánuje restrukturalizovat studijní obory, zejména snížit jejich počet na bakalářském stupni. Zároveň chce zatraktivnit doktorské studium, například lepším finančním ohodnocením doktorandů.

Angličtina by podle něj měla být celkově víc slyšet nejen mezi studenty, ale také mezi pedagogy. „Nábor pracovníků na akademická místa by měl být nadále prováděn zásadně formou řádné inzerovaného mezinárodního výběrového řízení bez požadavku znalosti češtiny, ale s požadavkem vynikající znalosti angličtiny, zdůraznil Kozubek.

S tím bude souviset také jeho další snaha o rozvoj výzkumných projektů na mezinárodní úrovni, kterou má umožnit mimo jiné lepší administrativní podpora pro psaní návrhů projektů. Do výzkumu a vývoje by se také měli více zapojovat průmysloví partneři fakulty, zejména díky novému vědeckotechnickému parku.

V rámci nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání chce Kozubek usilovat o získání finančních prostředků na dokončení další etapy rekonstrukce areálu fakulty. Jejím cílem je zlepšit uspořádání poslucháren, vytvořit místa pro týmovou práci a rozšířit kancelářské prostory pro nové týmy.

Hlavní novinky